Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Narada Koordynacyjna. WGD - 16.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o założenie konta w serwisie WebEWID (druk wniosku dostępny także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 10,11);

WYMAGANE DOKUMENTY: brak.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie loginu i hasła do konta.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 10,11 lub drogą elektroniczną.

TRYB ODWOŁAWCZY: brak.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców – tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019, poz. 725 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.