Obsługa prac geodezyjnych. WGD – 07.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek – druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10,11.
Zgłoszenie uzupełniające – wniosek
Wniosek można również złożyć za pomocą Portalu Geodety dostępnego na stronie https://geodezja.plock.eu
Formularz zawiadomienia o przekazywaniu wyników zgłoszonych prac

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁAT: Wysokość opłaty ustalana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 2052 ze zm.).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Płatność należy uregulować po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty:
    • w kasie Urzędu Miasta Płocka – wejście od ul. Zduńskiej 3
    •  bezgotówkowo przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka - PKO Bank Polski S.A.  24 1020 1592 0000 2902 0297 7684 podając w tytule płatności numer Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) wystawionego przez Wydział Geodezji
    • za pomocą kart płatniczych w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku 10,11 (przy odbiorze dokumentów).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Wydział Geodezji, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pok. B-8

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców  tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
    • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r.  poz. 2052 ze zm.),
    • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. W sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021.820 ze zm.),
    • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020r poz. 1316).

GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (środa, 21 października 2020, godzina 09:48)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 995
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 01 lipca 2021, godzina 14:11
 • Historia aktualizacji

 • 01 lipca 2021, godzina 14:11 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2021, godzina 11:03 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:05 Aktualizacja dokumentu
  21 października 2020, godzina 09:52 Aktualizacja dokumentu
  21 października 2020, godzina 09:51 Aktualizacja dokumentu