Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. WGD - 10.

Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się wyłącznie grunty rolne i leśne.

NIEZBĘDNY FORMULARZ:
wniosek
wniosek - dane wnioskodawców (wypełniany w przypadku, gdy wniosek składa więcej niż jedna osoba)
 - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10,11.

WYMAGANE DOKUMENTY:  
W toku postępowania organ zleca biegłemu (klasyfikatorowi gruntów) opracowanie  dot.  ustalenia gleboznawczej klasyfikacji, które jest podstawą aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Klasyfikator gruntów wyłoniony zostanie zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej 130,000,00 netto w Urzędzie Miasta Płocka (Zarządzenie Nr 3021/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021r.)

W przypadku gruntów rolnych podlegających szczególnej ochronie (klasa I-III na glebach mineralnych i organicznych, klasa I-VI na glebach organicznych) w ramach prowadzonego postępowania operat klasyfikacji będzie podlegał opinii drugiego niezależnego klasyfikatora gruntów.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Wydanie decyzji dotyczącej ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł.
Przedłożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Płatność za wydanie decyzji oraz ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury (w tym odpisu, wypisu lub kopii) można uregulować:

• w samoobsługowym opłatomacie – parter, wejście od ul. Zduńskiej 3
• bezgotówkowo przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka - PKO Bank Polski S.A.  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • decyzja administracyjna

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji Prezydenta Miasta Płocka służy stronom prawo odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
    • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej 3), stanowisko nr 10
    • pocztą tradycyjną
    • platformą ePUAP
    • pocztą elektroniczną (wymagany podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty)

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW:
    • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10
    • pocztą tradycyjną

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji, Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (środa, 05 sierpnia 2020, godzina 09:16)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Geodezji
 • Ilość wyświetleń: 2 864
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 21 czerwca 2023, godzina 06:54
 • Historia aktualizacji

 • 21 czerwca 2023, godzina 06:54 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:33 Aktualizacja dokumentu
  05 sierpnia 2020, godzina 09:27 Aktualizacja danych