Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.

 

 

NIEZBĘDNE FORMULARZE: wniosekdruki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta – stanowisko nr 10.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Do ustalenia numerów porządkowych:

- wniosek o ustalenie numeru porządkowego – załącznik nr 1

Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem. Jeżeli wniosek dotyczy budynku w trakcie budowy lub budynku prognozowanego należy przedłożyć decyzję o pozwoleniu na budowę.

2. Do wydania pisemnej informacji o numerze porządkowym:

- wniosek o wydanie pisemnej informacji o numerze porządkowym – załącznik nr 2.

3. Do wydania zaświadczenia o numerze porządkowym:

- wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym: - załącznik nr 3

- dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.


WYSOKOŚĆ OPŁATY: 

- wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego oraz pisemnej informacji o numerze
porządkowym – brak opłat
- za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym - 17 zł.


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:

- w samoobsługowym opłatomacie - parter, wejście od ul. Zduńskiej 3
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka - Bank PKO BP Oddział w Płocku nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego, informacja o numerze porządkowym – do 30 dni
2. zaświadczenie o numerze porządkowym – do 7 dni.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
osobiście w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej 3), stanowisko nr 10;
• pocztą tradycyjną;
• pocztą elektroniczną (wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), platformą ePUAP.


MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW:

• osobiście w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej 3), stanowisko nr 10
• pocztą tradycyjną.


SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji.


INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.


PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2012 r. w  sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

TRYB ODWOŁAWCZY:

- ustalenie numeru porządkowego: przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego,

- zaświadczenia: na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.


UWAGI:

1. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów może zawierać także dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.
2. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub osoba zainteresowana, która wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
3. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
4. Zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Zgodnie z art. 48 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne kto wbrew przepisom art. 47b ust. 1 będąc obowiązanym do umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym, nie umieści jej w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
5. Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Geodezji
 • Ilość wyświetleń: 2 703 118
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 07 czerwca 2023, godzina 07:06
 • Historia aktualizacji

 • 07 czerwca 2023, godzina 07:06 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2023, godzina 13:19 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2023, godzina 13:16 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2023, godzina 13:15 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2023, godzina 13:13 Aktualizacja dokumentu
  08 sierpnia 2022, godzina 07:22 Aktualizacja dokumentu
  08 sierpnia 2022, godzina 07:21 Aktualizacja dokumentu
  08 sierpnia 2022, godzina 07:20 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:34 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 08:16 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 07:15 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 07:12 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 07:11 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 07:07 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2021, godzina 11:13 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:04 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2020, godzina 09:00 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2020, godzina 09:00 Aktualizacja dokumentu
  13 lutego 2020, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2019, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2019, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  28 lutego 2019, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2018, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2018, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2016, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2016, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2016, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  08 maja 2013, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  08 maja 2013, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  08 maja 2013, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  08 maja 2013, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  08 maja 2013, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  15 października 2012, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  15 października 2012, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  11 października 2011, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2011, godzina 16:47 Aktualizacja danych
  23 czerwca 2010, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  20 lutego 2007, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2006, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 09:15 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2005, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  05 listopada 2003, godzina 15:51 Aktualizacja