Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu.  WGD - 03.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 10,11.

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/nazewnictwo-ulic-i-placow-publicznych


WYMAGANE DOKUMENTY:
brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Czynność urzędowa nie podlega opłacie skarbowej

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Uchwała Rady Miasta.
Zainteresowani mieszkańcy miasta Płocka składają wniosek przedstawiający propozycję nadania lub zmiany nazwy ulicy, placu z uzasadnieniem wyboru. Wniosek ten przedkładany jest celem zaopiniowania przez Zespół ds. Nazewnictwa (który został powołany Zarządzeniem nr 2324/21 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 kwietnia 2021 r. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany, w/w Zespół zwraca się do właściwej terenowo Rady Mieszkańców Osiedli Miasta Płocka z wnioskiem o zaopiniowanie.
W oparciu o protokół z posiedzenia Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic przygotowywany jest projekt uchwały Rady Miasta Płocka, który jest przedstawiany na sesji Rady Miasta. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Dz. U. z 2016 r. poz. 296, ze zm.) i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania (okres publikacji około 3 miesiące).  

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Złożenie wniosku - Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska, stanowisko nr 10,11 po publikacji uchwały zainteresowani są powiadamiani oddzielną korespondencją.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713) i ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546).  

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 527
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 30 czerwca 2021, godzina 11:01
 • Historia aktualizacji

 • 30 czerwca 2021, godzina 11:01 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2020, godzina 08:58 Aktualizacja dokumentu
  13 lutego 2020, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2019, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2018, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2018, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  30 maja 2017, godzina 08:07 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 07:30 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  15 października 2012, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  15 października 2012, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2012, godzina 15:52 Aktualizacja danych
  11 października 2011, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  11 października 2011, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2011, godzina 16:48 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2011, godzina 16:45 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2007, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2007, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2006, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2005, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  05 listopada 2003, godzina 15:55 Aktualizacja