Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu.  WGD - 03.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, wejście od  ul. Zduńska 3, stanowisko nr 10.

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/geodezja-i-kartografia/prowadzenie-ewidencji-gruntow-i-budynkow/nazewnictwo-ulic-i-placow-publicznych


WYMAGANE DOKUMENTY:

• informacje o charakterze encyklopedycznym dotyczące upamiętnianej postaci, podmiotu zbiorowego lub wydarzenia, w tym charakterystykę i ważniejsze fakty z biografii danej osoby lub historii podmiotu albo wydarzenia oraz wskazanie źródła tych informacji
• pisemna zgoda wszystkich właścicieli drogi, jeżeli wniosek dotyczy drogi wewnętrznej stanowiącej własność prywatną

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od czasu realizacji czynności wymaganych procedurą i przepisami prawa, w tym:

    • zgromadzenia wymaganych opinii,
    • podjęcia uchwały przez Radę Miasta Płocka
    • publikacji uchwały Rady Miasta Płocka w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

W przypadku braku pozytywnej opinii zespołu ds. Nazewnictwa, wnioskodawca informowany jest odrębną korespondencją.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

    • pismo informujące o podjętych działaniach Zespołu ds. Nazewnictwa
    • Uchwała Rady Miasta Płocka w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

    • osobiście w Biurze Obsługi Klienta, (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10
    • pocztą tradycyjną
    • pocztą elektroniczną (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
    • platforma ePUAP (wymagany podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany podpis elektroniczny)

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

    • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
    • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
    • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Geodezji
 • Ilość wyświetleń: 2 698 963
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 07 czerwca 2023, godzina 07:06
 • Historia aktualizacji

 • 07 czerwca 2023, godzina 07:06 Aktualizacja dokumentu
  18 kwietnia 2023, godzina 12:50 Aktualizacja dokumentu
  18 kwietnia 2023, godzina 12:49 Aktualizacja dokumentu
  18 kwietnia 2023, godzina 12:49 Aktualizacja dokumentu
  18 kwietnia 2023, godzina 09:54 Aktualizacja dokumentu
  08 sierpnia 2022, godzina 09:53 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2021, godzina 11:01 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2020, godzina 08:58 Aktualizacja dokumentu
  13 lutego 2020, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2019, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2018, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2018, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  30 maja 2017, godzina 08:07 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 07:30 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  15 października 2012, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  15 października 2012, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2012, godzina 15:52 Aktualizacja danych
  11 października 2011, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  11 października 2011, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2011, godzina 16:48 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2011, godzina 16:45 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2007, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2007, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2006, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2005, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  05 listopada 2003, godzina 15:55 Aktualizacja