Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Geodety. WGD - 13.

 

UWAGA: Usługa skierowana wyłącznie do firm geodezyjnych

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk wniosku dostępny także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 10,11);

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie loginu i hasła do konta

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 10,11;

TRYB ODWOŁAWCZY: brak

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców – tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019, poz. 725 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013.1183 ze zm.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.