Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.  WGD - 01.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele lub władający zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek

wniosek - dane wnioskodawców (wypełniany w przypadku, gdy wniosek składa więcej niż jedna osoba)
 - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokumenty będące podstawą zmian w bazie Ewidencji Gruntów i Budynków określone zostały w art. 22 i 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności są to: akty notarialne, prawomocne orzeczenia sądu, ostateczne decyzje administracyjne, odpisy dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji, dokumentacja geodezyjna i kartograficzna przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierająca wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz akty normatywne i dane wynikające z publicznych ewidencji i rejestrów.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Wprowadzenie zmiany do bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie wniosku lub  zgłoszenia nie podlega opłacie.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:

Płatność za ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury (w tym odpisu, wypisu lub kopii) należy uregulować:

 • w samoobsługowym opłatomacie - parter, wejście od ul. Zduńskiej 3
 • bezgotówkowo przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka - PKO Bank Polski S.A.  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

• aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej – niezwłocznie, do 30 dni od daty otrzymania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmiany
• aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w drodze decyzji administracyjnej – według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
    • zawiadomienie o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków w formie papierowej lub elektronicznej (po wypełnieniu oświadczenia) lub
    • decyzja administracyjna

TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy dotyczy tylko przypadku, gdy aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków odbywa się w drodze decyzji Prezydenta Miasta Płocka, na którą służy stronom prawo odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
    • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10
    • pocztą tradycyjną
    • drogą elektroniczną (wymagany podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty)

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW:
    • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10
    • pocztą tradycyjną
    • pocztą elektroniczną (w przypadku zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych, po wypełnieniu oświadczenia we wniosku)

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

•Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

  

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Geodezji
 • Ilość wyświetleń: 2 703 485
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 12 czerwca 2023, godzina 12:54
 • Historia aktualizacji

 • 12 czerwca 2023, godzina 12:54 Aktualizacja dokumentu
  12 czerwca 2023, godzina 12:53 Aktualizacja dokumentu
  08 sierpnia 2022, godzina 09:46 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:29 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2021, godzina 11:16 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2021, godzina 11:15 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2021, godzina 10:55 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:03 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2020, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2019, godzina 08:55 Aktualizacja danych
  28 lutego 2019, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2018, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2018, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 07:21 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  15 października 2012, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  23 sierpnia 2012, godzina 15:47 Aktualizacja danych
  11 października 2011, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2011, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2011, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:22 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2007, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2007, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2007, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2007, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2006, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2005, godzina 08:27 Aktualizacja danych