Rozgraniczenia nieruchomości.  WGD - 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta (Płock,
ul. Zduńska 3) - stanowisko nr 10.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- załącznik mapowy z zaznaczoną granicą, która ma podlegać rozgraniczeniu;
- tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku braku księgi wieczystej).

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Wydanie decyzji  o  rozgraniczeniu  podlega  opłacie  skarbowej  w  wysokości 10,00 zł.
Strony postępowania pokrywają koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej wykonanej przez upoważnionego przez organ Wykonawcę.
Przedłożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Płatność za wydanie decyzji oraz ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury (w tym odpisu, wypisu lub kopii) należy uregulować:

• w samoobsługowym opłatomacie – wejście od ul. Zduńskiej 3
• bezgotówkowo przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka - PKO Bank Polski S.A. 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna

TRYB ODWOŁAWCZY:
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi - art. 33 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
• osobiście w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10
• pocztą tradycyjną

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW:
• pocztą tradycyjną

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości;
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Geodezji
 • Ilość wyświetleń: 2 697 338
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 07 czerwca 2023, godzina 07:12
 • Historia aktualizacji

 • 07 czerwca 2023, godzina 07:12 Aktualizacja dokumentu
  07 czerwca 2023, godzina 07:11 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:32 Aktualizacja dokumentu
  30 czerwca 2021, godzina 11:06 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:05 Aktualizacja dokumentu
  05 sierpnia 2020, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2020, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  01 lipca 2019, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2019, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2019, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2019, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2018, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2018, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 07:38 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  16 października 2012, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  11 października 2011, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2011, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 09:02 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 09:48 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2005, godzina 09:17 Aktualizacja danych