Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.

 

Poprzez sieć uzbrojenia terenu należy rozumieć wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami (art. 2 pkt 11 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne).

NIEZBĘDNY FORMULARZ:
Wniosek inwestora lub projektanta o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami należy złożyć elektronicznie za pomocą Portalu Projektanta dostępnego na stronie https://geodezja.plock.eu

WYMAGANE DOKUMENTY:                                
- skan projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, opracowanego na aktualnej mapie do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (pliki w formacie PDF),
- projekt w postaci elektronicznej (pliki w formacie dxf).
Dodatkowo można przesłać inne dokumenty w postaci elektronicznej, które mogą mieć znaczenie dla prawidłowej oceny projektu usytuowania sieci.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Wysokość opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ustalana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty zgodnie  z tabelą nr 16 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z późn. zm.).
Przedłożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Opłaty z tego tytułu można dokonać:
    • w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3
    • bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka - Bank PKO BP Oddział w Płocku  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
    • za pomocą kart płatniczych w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku 10,11

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Opłatę należy wnieść za pomocą płatności elektronicznej dostępnej w Portalu Projektanta po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zakończona przekazaniem drogą elektroniczną odpisu protokołu narady koordynacyjnej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 14 dni, w przypadku kolizji termin może się wydłużyć

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
    • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.).
    • Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 4480/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie zasad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Płocka.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 699 972
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 30 czerwca 2021, godzina 10:57
 • Historia aktualizacji

 • 30 czerwca 2021, godzina 10:57 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:03 Aktualizacja dokumentu
  05 sierpnia 2020, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2020, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  26 lutego 2020, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  11 grudnia 2019, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2019, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  28 lutego 2019, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  28 lutego 2019, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  20 sierpnia 2018, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 16:16 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  05 czerwca 2018, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2018, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2018, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2018, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2018, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2018, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 07:22 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  14 października 2016, godzina 08:55 Aktualizacja danych
  01 lipca 2016, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  10 lipca 2015, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2015, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2015, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2015, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  05 września 2014, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  03 września 2014, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2014, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2014, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2014, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  15 lipca 2014, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  15 lipca 2014, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  15 lipca 2014, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  15 lipca 2014, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  10 marca 2014, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  10 marca 2014, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  10 marca 2014, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  10 marca 2014, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  10 marca 2014, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  10 marca 2014, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  10 marca 2014, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  08 listopada 2012, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  16 października 2012, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  16 października 2012, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  11 października 2011, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  06 lipca 2011, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2011, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2011, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2011, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2011, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2010, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  12 lutego 2007, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2007, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2007, godzina 08:10 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2007, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2007, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2007, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  17 marca 2006, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  17 marca 2006, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2005, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2005, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  04 sierpnia 2005, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  22 września 2004, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  22 września 2004, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  02 kwietnia 2004, godzina 13:25 Aktualizacja danych