Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. WSK-06.

W tej sprawie urząd posiłkuje się wykazem cmentarzy i grobów wojennych.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemnie zgłoszenie uwag (brak druku wniosku) dotyczących utrzymania Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów.
  
W zgłoszeniu należy podać informacje dotyczące:
– wskazania dokładnego miejsca zaistniałych zniszczeń, dewastacji, profanacji i kradzieży,
– wielkości i charakteru powstałych szkód,
– niezbędnych napraw ogrodzenia i alejek,
– utrzymania porządku, czystości,
– pielęgnacji zieleni i drzewostanu,
– wywozu odpadów,
– dane personalne osoby zgłaszającej, telefon - w przypadku zgłoszenia wymagającego podjęcia natychmiastowych czynności.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni lub niezwłocznie w zależności od rodzaju interwencji

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zlecenie właściwemu podmiotowi usunięcia zniszczeń lub dewastacji, pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:  drogą pocztową -  Urząd Miasta Płocka, Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej, pl. Stary Rynek 1, 09- 400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr  13/14

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 28.03.1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Spraw Komunalnych
 • Ilość wyświetleń: 2 696 839
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 27 lutego 2023, godzina 12:52
 • Historia aktualizacji

 • 27 lutego 2023, godzina 12:52 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 14:59 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 14:57 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:49 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 13:57 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2021, godzina 10:28 Aktualizacja dokumentu
  13 lutego 2020, godzina 15:49 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2019, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2018, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2016, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  31 maja 2011, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 09:22 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 08:55 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  05 października 2004, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  05 października 2004, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  05 października 2004, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  05 października 2004, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  27 maja 2004, godzina 11:08 Aktualizacja danych
Podobne sprawy