Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. WSK-05.

 

Przyjmowanie zgłoszeń i uwag dotyczących pracy Zarządcy Cmentarza komunalnego.

Urząd Miasta zlecił sprawowanie zarządu i utrzymywania Cmentarza komunalnego w Płocku przy ulicy Bielskiej 66 - Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis” jako Zarządcy Cmentarza komunalnego.

Na podstawie zawartego zlecenia Zarządca Cmentarza komunalnego udostępnia miejsca pochówku oraz prowadzi inne czynności związane z zarządem i utrzymywaniem Cmentarza komunalnego w Płocku przy ul. Bielskiej 66. Siedziba Zarządcy Cmentarza komunalnego – Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” Płock, ul. Przemysłowa 33, tel. 24 364 01 40.

W Biuletynie Informacji Publicznej dostępny jest regulamin Cmentarza komunalnego w Płocku przyjęty uchwałą nr 873/L/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 4139/2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych i wykonywanie usług komunalnych na terenie Cmentarza komunalnego w Płocku.

Pod adresem http://plock.artlookgallery.com znajduje się wyszukiwarka osób pochowanych na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku.

Zgłoszenia i uwagi dotyczące Cmentarza komunalnego w Płocku przyjmowane są telefonicznie i pisemnie w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” Płock, ul. Przemysłowa 33, tel. 24 364 01 40, adres email: muniserwis@muniserwis.pl.
Zgłoszenia i uwagi dotyczą:
– sprawowania dozoru i ochrony cmentarza,
– niezbędnych napraw ogrodzenia i alejek,
– wystroju i utrzymania kaplicy,
– potrzeb w zakresie oświetlenia cmentarza i zaopatrzenia w wodę,
– utrzymania porządku i czystości,
– pielęgnacji zieleni i drzewostanu,
– wywozu odpadów, utrzymania kabin sanitarnych,
– wskazania dokładnego miejsca zaistniałych zniszczeń, dewastacji, profanacji i kradzieży.

Godziny pracy Zarządcy Cmentarza Komunalnego: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00, sobota 8.00 – 13.00 z wyjątkiem świąt.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemne lub telefoniczne zgłoszenie
 
WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową -  Urząd Miasta Płocka, Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej, pl. Stary Rynek 1, 09- 400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr  13/14

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Spraw Komunalnych
 • Ilość wyświetleń: 2 700 620
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 18 kwietnia 2023, godzina 12:52
 • Historia aktualizacji

 • 18 kwietnia 2023, godzina 12:52 Aktualizacja dokumentu
  27 lutego 2023, godzina 12:51 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 14:59 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 14:57 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:50 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 13:57 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2021, godzina 10:30 Aktualizacja dokumentu
  01 marca 2021, godzina 10:47 Aktualizacja dokumentu
  01 marca 2021, godzina 10:47 Aktualizacja dokumentu
  29 października 2020, godzina 12:58 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2020, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  15 maja 2020, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 15:49 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2020, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2018, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2018, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2017, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2016, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  16 lutego 2015, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  12 lutego 2015, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  30 maja 2011, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  05 października 2004, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  05 października 2004, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  05 października 2004, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 09:38 Aktualizacja danych
Podobne sprawy