Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. WSK-03.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemne lub telefoniczne zgłoszenie uwag (brak druku wniosku) dotyczące stanu technicznego, czystości oraz obsługi szaletów miejskich

Zgłoszenia mogą dotyczyć:
– porządku i czystości w szaletach,
– ewentualnych uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu urządzeń sanitarnych,
– pracy obsługi szaletów,
– zaopatrzenia w środki czystości (mydło, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy).
 
Informacja o szaletach miejskich:

1. Na terenie miasta czynne są szalety:

- przy Placu Narutowicza - bezpłatny,

- na al. Roguckiego – bezpłatny,

- w Parku Północnym na osiedlu Podolszyce Północ– bezpłatny,

- przy ul. Grodzkiej – odpłatność 2 zł,

- szalet kontenerowy przy al. Jachowicza 40 (obok dawnego dworca PKS) – odpłatność 2 zł,

- szalet kontenerowy w Lasku Brzozowym na osiedlu Podolszyce Południe - odpłatność 2 zł.

- szalet kontenerowy na terenie Cmentarza Komunalnego - odpłatność 2 zł.

- szalet kontenerowy na pl. Mościckiego - odpłatność 2 zł..

2. Szalety czynne są w godzinach:

 • przy pl. Narutowicza:
  - w okresie letnim (maj-sierpień) w dni robocze, w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 do 18.00,
  - w pozostałe miesiące – w dni robocze, soboty, niedziele i święta od godz. 9.00 do 19.00.


  przy al. Roguckiego:

  - w okresie letnim (maj-sierpień) w dni robocze, w soboty, niedziele i święta od godz. 10.00 do 20.00,

  - w pozostałe miesiące – w dni robocze, soboty, niedziele i święta od godz. 9.00 do 19.00.


 • na terenie Cmentarza Komunalnego:
  - codziennie, w godzinach otwarcia cmentarza
   tj. od godz. 7.00 do 21.00 w okresie kwiecień – wrzesień,
  od 7.00 do 18.00 w okresie od października do marca (w dniach 31 października, 1 i 2 listopada całą dobę)

Szalety nieczynne w dniach: 1 i 6 stycznia, Święta Wielkanocne, 1 listopada, 25 i 26 grudnia.

 • przy ul. Grodzkiej:
  - w okresie letnim (maj-sierpień) od godz. 9.00 do 22.00,
  - pozostałe miesiące od godz. 9.00 do 19.00.

Szalety nieczynne w dniach: 1 stycznia, Święta Wielkanocne, 1 listopada, 25 i 26 grudnia.

 • w Parku Północnym na osiedlu Podolszyce Północ
  - codziennie, w godzinach otwarcia parku, tj. od godz. 6.00 do 22.00

 •  na terenie Cmentarza Komunalnego:
  - codziennie, w godzinach otwarcia cmentarza, tj. od godz. 6.00 do 21.00
 • w Lasku Brzozowym  na osiedlu Podolszyce Południe - całodobowo
 • przy al. Jachowicza 40 (obok dawnego dworca PKS) - całodobowo
 • na pl. Mościckiego - całodobowo.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy
 
SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
nie dotyczy
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni lub niezwłocznie w zależności od rodzaju interwencji

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zlecenie interwencji w Referacie Spraw Komunalnych

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową - Urząd Miasta Płocka, Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej, pl. Stary Rynek 1, 09- 400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr  13/14

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej.


INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Spraw Komunalnych
 • Ilość wyświetleń: 2 697 753
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 27 lutego 2023, godzina 12:50
 • Historia aktualizacji

 • 27 lutego 2023, godzina 12:50 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 14:58 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:51 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 13:58 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2021, godzina 10:31 Aktualizacja dokumentu
  10 maja 2021, godzina 10:37 Aktualizacja dokumentu
  18 stycznia 2021, godzina 12:25 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2020, godzina 11:19 Aktualizacja danych
  15 maja 2020, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 15:50 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2020, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2019, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2018, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2018, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2018, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2017, godzina 12:43 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:23 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2016, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 15:14 Aktualizacja danych
  30 maja 2011, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  06 października 2004, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 09:17 Aktualizacja danych
Podobne sprawy