Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. WSK - 10
Uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych może wystąpić z umotywowanym wnioskiem o przekazanie jej do celów naukowych zwłok osoby, która złożyła oświadczenie, że pragnie przekazać swoje zwłoki uczelni.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) wniosek od uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych o przekazanie zwłok do celów naukowych z uzasadnieniem (brak druku wniosku),
2) pisemne oświadczenie osoby, która pragnie przekazać swoje zwłoki uczelni.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł

Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową -  Urząd Miasta Płocka, Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej, pl. Stary Rynek 1, 09- 400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr  13/14

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 16 listopada z 2006 r. o opłacie skarbowej.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 31 styczna 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat; zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 14 lutego 2017, godzina 07:29)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Spraw Komunalnych
 • Ilość wyświetleń: 2 697 911
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 27 lutego 2023, godzina 12:54
 • Historia aktualizacji

 • 27 lutego 2023, godzina 12:54 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 15:00 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:53 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 14:01 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 14:00 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2021, godzina 10:35 Aktualizacja dokumentu
  10 maja 2021, godzina 10:35 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 12:12 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 15:50 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2020, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2018, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2018, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 07:30 Aktualizacja danych
Podobne sprawy