WSK-07. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu.
 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemnie lub telefoniczne zgłoszenie uwag (brak druku wniosku) dotyczących utrzymania cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu.

Zgłoszenia mogą dotyczyć Cmentarza Żydowskiego przy ul. Mickiewicza (jedyny pozbawiony zarządu w Płocku).

W zgłoszeniu należy podać informacje dotyczące:

 • wskazania miejsca zaistniałych zniszczeń, dewastacji, profanacji,
 • wielkość i charakter powstałych szkód,
 • utrzymania porządku i czystości oraz pielęgnacji zieleni,
 • dane personalne osoby zgłaszającej, telefon - w przypadku zgłoszenia wymagającego podjęcia natychmiastowych działań.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni lub niezwłocznie w zależności od rodzaju interwencji

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zlecenie dla właściwego podmiotu o usunięcie zniszczeń lub  dewastacji, pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową -  Urząd Miasta Płocka, Wydział Spraw Komunalnych, Referat Utrzymania Czystości i Zieleni, pl. Stary Rynek 1, 09- 400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr  13/14

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. estetyzacji, pok. E-30

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock,09-400 Płock,Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku.;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Spraw Komunalnych
 • Ilość wyświetleń: 2 696 902
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 27 lutego 2023, godzina 12:52
 • Historia aktualizacji

 • 27 lutego 2023, godzina 12:52 Aktualizacja dokumentu
  14 kwietnia 2022, godzina 15:22 Aktualizacja dokumentu
  04 kwietnia 2022, godzina 12:29 Aktualizacja dokumentu
  04 kwietnia 2022, godzina 12:28 Aktualizacja dokumentu
  04 kwietnia 2022, godzina 09:17 Aktualizacja dokumentu
  04 kwietnia 2022, godzina 09:16 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2021, godzina 10:28 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 15:15 Aktualizacja dokumentu
  03 września 2020, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 15:49 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2017, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2016, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2016, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  31 maja 2011, godzina 11:26 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:20 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  06 października 2004, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 09:29 Aktualizacja danych
Podobne sprawy