Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców.  WSK-12

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: zgłoszenie telefoniczne lub pismo zgłaszające wadliwe funkcjonowanie kanalizacji deszczowej
W zgłoszeniu należy podać:
1. istotę złego funkcjonowania kanalizacji (niedrożne kratki ściekowe, przykanaliki, brak włazu nastudziennego, zastoiska wodne, niewłaściwe bądź dzikie włączenia do kanalizacji deszczowej),
2. lokalizację źle funkcjonującej kanalizacji (nazwa ulicy, adres, odległość od najbardziej charakterystycznego obiektu - budynku lub miejsca),
3. data stwierdzenia nieprawidłowości,
4. dane personalne osoby zgłaszającej, telefon, adres.

Uwaga: Sprawy dotyczące:
1. sieci kanalizacji sanitarnej (fekalnej) i ogólnospławnej (tel. 24 364 42 91 w godz. 7.00 – 15.00 poniedziałek – piątek).
2. sieci wodociągowej (tel. 24 364 42 41 w godz. 7.00 – 15.00 poniedziałek – piątek)
należy kierować do spółki "Wodociągi Płockie" - ul. Harc. A. Gradowskiego 11, tel. 994 (bezpłatny – całodobowy).

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy, realizacja interwencji poprzez zlecenie wykonania prac w terenie właściwemu podmiotowi.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową -  Urząd Miasta Płocka, Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej, pl. Stary Rynek 1, 09- 400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13/14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku  Prawo wodne.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (poniedziałek, 20 lutego 2012, godzina 12:41)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Spraw Komunalnych
 • Ilość wyświetleń: 2 698 810
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 27 lutego 2023, godzina 12:54
 • Historia aktualizacji

 • 27 lutego 2023, godzina 12:54 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 14:58 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 14:56 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:45 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 13:56 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2021, godzina 10:24 Aktualizacja dokumentu
  10 maja 2021, godzina 10:33 Aktualizacja dokumentu
  01 marca 2021, godzina 10:49 Aktualizacja dokumentu
  01 marca 2021, godzina 10:49 Aktualizacja dokumentu
  16 marca 2020, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  16 marca 2020, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2020, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2018, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 11:46 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2016, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  20 lipca 2015, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  20 lipca 2015, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  11 czerwca 2015, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 11:08 Aktualizacja danych
Podobne sprawy