Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WSK-13.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13/14. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

egzemplarz mapy sytuacyjnej w skali 1:500/1:1000 z propozycją zagospodarowania terenu. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 30 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pismo - warunki.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową -  Urząd Miasta Płocka, Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej, pl. Stary Rynek 1, 09- 400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13/14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.


PODSTAWA PRAWNA: 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.;
- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego;
- Zarządzenie nr 4308/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie: „Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy–Miasto Płock”.


GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 27 grudnia 2016, godzina 10:51)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Spraw Komunalnych
 • Ilość wyświetleń: 2 701 253
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 19 czerwca 2023, godzina 10:35
 • Historia aktualizacji

 • 19 czerwca 2023, godzina 10:35 Aktualizacja dokumentu
  27 lutego 2023, godzina 12:56 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 15:00 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:56 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:56 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:55 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:40 Aktualizacja dokumentu
  04 marca 2022, godzina 11:40 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2020, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:37 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 09:07 Aktualizacja danych
Podobne sprawy