WSK-01. Utrzymanie czystości i porządku wraz z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemne lub telefoniczne zgłoszenie uwag (brak druku wniosku) dotyczących utrzymania czystości oraz prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Płocka.

Zgłoszenia i uwagi dotyczą utrzymania porządku i czystości wraz z prowadzeniem akcji zimowej w pasach drogowych ulic oraz na terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i Skarbu Państwa, tj.:
- utrzymania czystości chodników, placów, pasaży, parków (Plac Obrońców Warszawa, Stary Rynek, Plac Narutowicza, okolice Katedry, Plac Dąbrowskiego, Aleja Spacerowa, Aleja Pawła Nowaka, Aleja Roguckiego, Pasaż Paderewskiego, Pasaż Kutrzeby, Plac Jurgensa, Pasaż Vuka Karadzica, Lasek Brzozowy – Podolszyce Południe, Park Północny, itp.),
- zamiatania chodników oraz zamiatania na mokro kurzu i piasku z jezdni,
- ręcznego i mechanicznego oczyszczania pasów przykrawężnikowych,
- likwidacji dzikich wysypisk,
- opróżniania śmietniczek,
- usuwania śliskości na chodnikach, przejściach dla pieszych, ścieżkach rowerowych i parkingach (poza pasami drogowymi ulic) – odśnieżanie i posypywanie piaskiem,
- utrzymania czystości i prowadzenia akcji zimowej na przystankach, zatokach i pętlach autobusowych,
- utrzymania czystości i porządku oraz prowadzenia akcji zimowej w granicach Strefy Płatnego Parkowania.

Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości – za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, na wysokości danej nieruchomości – należy do właściciela nieruchomości (nie ma tego obowiązku, jeżeli na tym chodniku, na wysokości danej nieruchomości dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie w Strefie Płatnego Parowania). Wykonywanie w/w obowiązków na terenie budowy należy do kierownika budowy. Tereny przystanków autobusowych oraz pozostałe chodniki na terenie miasta oczyszczane i odśnieżane są przez firmy działające na zlecenie Gminy – Miasto Płock.


WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: pisemne zgłoszenie wolne od opłat

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni lub niezwłocznie w zależności od rodzaju interwencji

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy, realizacja interwencji poprzez zlecenie wykonania prac w terenie właściwemu podmiotowi

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:  drogą pocztową -  Urząd Miasta Płocka, Wydział Spraw Komunalnych, Referat Utrzymania Czystości i Zieleni, pl. Stary Rynek 1, 09- 400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr  13/14

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko d/s estetyzacji, pok. E-30.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888);
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu poprawy wykonywania usług dotyczących  utrzymania czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Płocka;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 699 163
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 14 kwietnia 2022, godzina 15:20
 • Historia aktualizacji

 • 14 kwietnia 2022, godzina 15:20 Aktualizacja dokumentu
  04 kwietnia 2022, godzina 12:28 Aktualizacja dokumentu
  04 kwietnia 2022, godzina 09:17 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2021, godzina 10:29 Aktualizacja dokumentu
  03 września 2020, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 15:49 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2018, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  13 lutego 2017, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2017, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:25 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2016, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  17 sierpnia 2012, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  30 maja 2011, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 14:47 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  06 października 2004, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  01 lipca 2004, godzina 15:21 Aktualizacja danych
  01 lipca 2004, godzina 15:21 Aktualizacja danych
  01 lipca 2004, godzina 15:20 Aktualizacja danych
Podobne sprawy