Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). WSK-04.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemne zgłoszenie uwag (brak druku wniosku) dotyczących stanu technicznego urządzeń jak i wnioski z propozycją nowych ich lokalizacji wynikających z potrzeb 

W zgłoszeniu należy podać informacje dotyczące:
– uszkodzeń i zniszczeń słupów ogłoszeniowych, barier, ławek,
– stanu technicznego pojemników na odpady tj. koszy ulicznych
– wskazania lokalizacji uszkodzonych urządzeń,
– określenia wielkości i charakteru powstałych szkód,
– wykonania niezbędnych napraw urządzeń bądź ich wymiany z uwagi na bezpieczeństwo,
– propozycji nowych lokalizacji urządzeń - wynikających z potrzeb,
– dane personalne osoby zgłaszającej, telefon - w przypadku zgłoszenia wymagającego podjęcia natychmiastowych czynności.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  brak 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni lub niezwłocznie w zależności od rodzaju interwencji

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zlecenie dla właściwego podmiotu na usunięcie uszkodzeń i zniszczeń, pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13/14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Spraw Komunalnych, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Spraw Komunalnych
 • Ilość wyświetleń: 2 697 820
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 27 lutego 2023, godzina 12:50
 • Historia aktualizacji

 • 27 lutego 2023, godzina 12:50 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 14:58 Aktualizacja dokumentu
  14 marca 2022, godzina 14:56 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 21:46 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 13:56 Aktualizacja dokumentu
  15 lutego 2022, godzina 15:34 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2021, godzina 10:26 Aktualizacja dokumentu
  15 maja 2020, godzina 08:24 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 15:48 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2020, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2018, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  17 grudnia 2018, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 11:46 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2017, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2016, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  13 listopada 2014, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  21 lutego 2012, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  31 maja 2011, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2008, godzina 11:26 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  06 października 2004, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 09:32 Aktualizacja danych
Podobne sprawy