Procedura przyjęcia zgłoszenia o stwierdzeniu występowania w środowisku w granicach administracyjnych Miasta Płocka barszczu Sosnowskiego lub barszczu Mantegazziego. WSK-15.


 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: formularz zgłoszenia występowania barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyilub barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum)druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13-  14  dostępne również w formie elektronicznej na stronie www.czysty.plock.eu

 

WYMAGANE DOKUMENTY: brak.


WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: nie dotyczy


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W zależności od kwalifikacji barszczu Sosonowskiego lub barszczu Mantegazziego będzie on zwalczany: w terminie 7 dni od końca kwartału, w którym otrzymano zgłoszenie - w przypadku gdy barszcz Sosnowskiego lub barszcz Mantegazziego zostanie zakwalifikowany do grupy gatunków stwarzających zagrożenie dla Polski lub stwarzających zagrożenie dla Unii i rozprzestrzenionych na szeroką skalę,

 


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy, przekazanie zgłoszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: zgłoszenie składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 13-14 lub przesyła pocztą  elektroniczną na adres igo@plock.eu, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP.

 

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy

 

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Spraw Komunalnych - Referat Utrzymania Czystości i Zieleni, pl. Stary Rynek 1.

 

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców, tel. 24 364 55 55.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 15, art. 16 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o gatunkach obcych.

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9  ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych "RODO" informujemy, że:

 

1. administratorem danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1,

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych – iod@plock.eu,

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia o stwierdzeniu w środowisku w granicach administracyjnych Miasta Płocka inwazyjnego gatunku obcego IGO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o gatunkach obcych.

4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, po tym okresie zostaną poddane ekspertyzie przez archiwum państwowe z możliwością zmiany kwalifikacji archiwalnej , kategoria archiwalna BE 5;

6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia.Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 19 stycznia 2023, godzina 09:48)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Spraw Komunalnych
 • Ilość wyświetleń: 854
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 07 marca 2023, godzina 11:30
 • Historia aktualizacji

 • 07 marca 2023, godzina 11:30 Aktualizacja dokumentu
  19 stycznia 2023, godzina 13:16 Aktualizacja dokumentu
  19 stycznia 2023, godzina 09:52 Aktualizacja dokumentu
  19 stycznia 2023, godzina 09:49 Aktualizacja dokumentu
  19 stycznia 2023, godzina 09:49 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy