Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego  wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.

 

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek (także do pobrania w administracji budynku lub w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo. Część I formularza wypełnia wnioskodawca, część II - administracja budynku).

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wypłata zwaloryzowanej kaucji w wysokości określonej w ugodzie zawartej przez strony tj. wnioskodawcę i Prezydenta Miasta Płocka.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: administracja budynku lub Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo. W przypadku złożenia wniosku w Biurze Obsługi Klienta, zostanie on niezwłocznie przesłany do właściwej administracji budynku.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Rozdysponowywania Nieruchomości.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55. 

PODSTAWA PRAWNA: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).
Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1611 ze zm.).

Zarządzenie Nr 4111/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie określenia trybu rozpatrywania wniosków o zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 roku, w zwaloryzowanej wysokości.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.


 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 16 listopada 2005, godzina 14:23)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 508
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 04 stycznia 2021, godzina 09:58
 • Historia aktualizacji

 • 04 stycznia 2021, godzina 09:58 Aktualizacja dokumentu
  21 sierpnia 2020, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2016, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  21 lipca 2016, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2016, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2016, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:40 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:32 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:30 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2014, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  24 października 2012, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  23 października 2012, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  08 września 2011, godzina 15:26 Aktualizacja danych
  05 września 2011, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  05 września 2011, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  23 marca 2007, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  23 marca 2007, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  15 marca 2006, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  15 marca 2006, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:34 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 14:41 Aktualizacja danych
Podobne sprawy