Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie.  WZN - 02.

 

 

Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po

zgonie najemcy oraz wynajęcie: 

 a) lokalu dotychczas zajmowanego bez tytułu prawnego
 b) lokalu wynajmowanego dotychczas na czas oznaczony (gdy upłynął okres, na który zawarto umowę najmu)
 c) obecnie zajmowanego lokalu na warunkach najmu socjalnego (gdy dotychczasowa umowa najmu socjalnego lokalu zakończyła się)
d) innego lokalu na warunkach najmu socjalnego lub na czas nieoznaczony (gdy dotychczasowa umowa najmu socjalnego lokalu zakończyła się).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego, także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, potwierdzony przez administratora budynku właściwego dla adresu, w którym wnioskodawca posiada stałe miejsce zameldowania (potwierdza dane o lokalu),
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, druk także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo,*
 • Oświadczenie o stanie majątkowym, druk także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo*
 • Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób – do wglądu,
 • Zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach, wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy, a w przypadku osób powyżej 75 roku życia dokument potwierdzający wysokość świadczeń emerytalnych lub rentowych,*
 • Dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego,*
 • Orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego,*
 • Akt zgonu dotychczasowego najemcy lokalu oraz dokumenty wskazujące pokrewieństwo wnioskodawcy z dotychczasowym najemcą (w przypadku wniosków dotyczących uregulowania stanu prawnego po śmierci najemcy),
 • Zaświadczenie potwierdzające meldunek z okresu 10 lat przed złożeniem wniosku,
 • Inne dokumenty potwierdzające dane w złożonym wniosku.  

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

*nie obowiązuje przy składaniu wniosku o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po  zgonie  najemcy.

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka. W przypadku wniosków dotyczących potwierdzenia wstąpienie w stosunek najmu lokalu, pismo.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, tel. 24 367 15 96.

 

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Rozdysponowywania Nieruchomości

 

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
- Art. 4, 20 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1611 ze zm.).
- Uchwała nr 433/XXV/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock (ze zm.).

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora - Wydział Zarządzania Nieruchomościami
 • Ilość wyświetleń: 2 702 738
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 25 maja 2023, godzina 11:54
 • Historia aktualizacji

 • 25 maja 2023, godzina 11:54 Aktualizacja dokumentu
  25 maja 2023, godzina 11:54 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2023, godzina 15:08 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2023, godzina 15:07 Aktualizacja dokumentu
  24 października 2022, godzina 12:16 Aktualizacja dokumentu
  24 października 2022, godzina 12:16 Aktualizacja dokumentu
  24 października 2022, godzina 12:15 Aktualizacja dokumentu
  23 grudnia 2021, godzina 12:47 Aktualizacja dokumentu
  14 grudnia 2021, godzina 07:05 Aktualizacja dokumentu
  14 grudnia 2021, godzina 07:04 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2021, godzina 09:35 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2021, godzina 09:34 Aktualizacja dokumentu
  21 sierpnia 2020, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  26 lutego 2020, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  14 maja 2019, godzina 15:00 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  30 marca 2017, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2016, godzina 14:09 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  25 kwietnia 2016, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:17 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2014, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  24 października 2012, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  23 października 2012, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2012, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2012, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2012, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2012, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2012, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  08 września 2011, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  07 września 2011, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  05 września 2011, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  23 marca 2007, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  07 lutego 2007, godzina 16:09 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2005, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2005, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  23 czerwca 2005, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 13:34 Aktualizacja danych
Podobne sprawy