Wynajęcie lokalu, przedłużenie umowy podnajmu lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09

 

A. WYNAJĘCIE  LOKALU MIESZKALNEGO W PROGRAMIE „MIESZKANIA NA START”.

 

 Wymagane  dokumenty: Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego w programie „Mieszkania na start”, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

  • dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób,

  • zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy oraz osób niepełnoletnich jeżeli osiągają dochód,

  • dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego,

  • orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego,

    

   Dodatkowe dokumenty:

   • oświadczenie o zobowiązaniu się osoby trzeciej do udzielenia poręczenia (dotyczy przypadków gdy do dochodów wnioskodawcy ma być doliczony dochód poręczyciela) – załącznik do wniosku,

   • orzeczenia potwierdzające niepełnosprawności,

   • kopia Karty Dużej Rodziny lub Płockiej Karty Familijnej 3+,

   • dokument potwierdzający pobieranie nauki przez uczące się dziecko powyżej 18 roku życia (np. zaświadczenie szkoły lub uczelni),

   • dokumenty potwierdzające fakt kształcenia się na studiach wyższych lub ukończenia kierunku studiów wyższych oraz studiów podyplomowych,

   • zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek ubezpieczeniowych za pracownika, przez osobę prowadzącą działalności gospodarczą na terenie Płocka,

   • zaświadczenie od pracodawcy wskazujące miejsce wykonywania pracy i okres zatrudnienia,

   • dokumenty potwierdzające fakt i okres zamieszkiwania osób pełnoletnich w Płocku,

   • zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego potwierdzające prowadzenie, od co najmniej dwóch lat, nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie Płocka,

   • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające opuszczenie pieczy zastępczej,

   • operat szacunkowy dotyczący wartości nieruchomości posiadanej przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

   Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

   WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

   TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca. Czas realizacji wniosku uzależniony jest od liczby lokali przekazywanych na potrzeby programu „Mieszkania na start”.


   B. ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO W PROGRAMIE „MIESZKANIA NA START”.

   Wymagane dokumenty: Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z programu „Mieszkania na start”, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

   • dokumenty potwierdzające dane w złożonym wniosku.


   C.   ZAMIANA WZAJEMNA  LOKALI MIESZKALNYCH  W PROGRAMIE „MIESZKANIA NA START”.
   Wymagane dokumenty: Wniosek o wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali mieszkalnych z programu „Mieszkania na start”, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

   • dokumenty potwierdzające dane w złożonych wnioskach.

   D.  PRZEDŁUŻENIE UMOWY PODNAJMU  W PROGRAMIE „MIESZKANIA NA START”.
   Wymagane dokumenty: Wniosek o przedłużenie umowy podnajmu lokalu mieszkalnego z programu „Mieszkania na start”, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

       • dokumenty potwierdzające dane w złożony wniosku.

   FORMA ZAŁATWIENIA WW. SPRAW: Przyjęcie oferty stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

   MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, tel. 24 367 15 96.

   SPRAWĘ PROWADZI: Referat Rozdysponowywania Nieruchomości.

   INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.    

   PODSTAWA PRAWNA:
   - Art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1611 ze zm.).
   - Uchwała Nr 433/XXV/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock (ze zm.).

   GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.

    

   Metryka dokumentu
   • Data publikacji: 6 lat temu (poniedziałek, 04 kwietnia 2016, godzina 13:45)
   • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
   • Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora - Wydział Zarządzania Nieruchomościami
   • Ilość wyświetleń: 2 716 754
   • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 24 października 2022, godzina 12:25
   • Historia aktualizacji

   • 24 października 2022, godzina 12:25 Aktualizacja dokumentu
    24 października 2022, godzina 12:25 Aktualizacja dokumentu
    24 października 2022, godzina 12:24 Aktualizacja dokumentu
    24 października 2022, godzina 12:23 Aktualizacja dokumentu
    14 grudnia 2021, godzina 07:08 Aktualizacja dokumentu
    14 grudnia 2021, godzina 07:07 Aktualizacja dokumentu
    12 kwietnia 2021, godzina 13:24 Aktualizacja dokumentu
    12 kwietnia 2021, godzina 13:22 Aktualizacja dokumentu
    04 stycznia 2021, godzina 09:46 Aktualizacja dokumentu
    04 stycznia 2021, godzina 09:44 Aktualizacja dokumentu
    21 sierpnia 2020, godzina 12:03 Aktualizacja danych
    26 lutego 2020, godzina 10:06 Aktualizacja danych
    20 lutego 2020, godzina 10:32 Aktualizacja danych
    08 stycznia 2019, godzina 10:14 Aktualizacja danych
    09 sierpnia 2018, godzina 13:35 Aktualizacja danych
    10 kwietnia 2017, godzina 14:51 Aktualizacja danych
    10 kwietnia 2017, godzina 14:42 Aktualizacja danych
    10 kwietnia 2017, godzina 14:40 Aktualizacja danych
    14 lutego 2017, godzina 13:33 Aktualizacja danych
    30 grudnia 2016, godzina 14:17 Aktualizacja danych
    15 listopada 2016, godzina 13:40 Aktualizacja danych
    12 listopada 2016, godzina 14:39 Aktualizacja danych
    21 kwietnia 2016, godzina 12:31 Aktualizacja danych
    11 kwietnia 2016, godzina 12:14 Aktualizacja danych
    11 kwietnia 2016, godzina 12:11 Aktualizacja danych
    11 kwietnia 2016, godzina 12:11 Aktualizacja danych
    11 kwietnia 2016, godzina 12:09 Aktualizacja danych
    11 kwietnia 2016, godzina 12:08 Aktualizacja danych
    07 kwietnia 2016, godzina 13:42 Aktualizacja danych
    07 kwietnia 2016, godzina 10:06 Aktualizacja danych
    05 kwietnia 2016, godzina 08:50 Aktualizacja danych
    05 kwietnia 2016, godzina 07:55 Aktualizacja danych
    05 kwietnia 2016, godzina 07:53 Aktualizacja danych
    05 kwietnia 2016, godzina 07:51 Aktualizacja danych
   Podobne sprawy