Wynajęcie lokalu, przedłużenie umowy podnajmu lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09


A. WYNAJĘCIE LOKALU MIESZKALNEGO W PROGRAMIE „MIESZKANIA NA START”.


Wymagane dokumenty: Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego w programie „Mieszkania na start”, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

 • dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób,

 • zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy oraz osób niepełnoletnich jeżeli osiągają dochód,

 • dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego,

 • orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego,


Dodatkowe dokumenty:

 • oświadczenie o zobowiązaniu się osoby trzeciej do udzielenia poręczenia (dotyczy przypadków gdy do dochodów wnioskodawcy ma być doliczony dochód poręczyciela) – załącznik do wniosku,

 • orzeczenia potwierdzające niepełnosprawności,

 • kopia Karty Dużej Rodziny lub Płockiej Karty Familijnej 3+,

 • dokument potwierdzający pobieranie nauki przez uczące się dziecko powyżej 18 roku życia (np. zaświadczenie szkoły lub uczelni),

 • dokumenty potwierdzające fakt kształcenia się na studiach wyższych lub ukończenia kierunku studiów wyższych oraz studiów podyplomowych,

 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek ubezpieczeniowych za pracownika, przez osobę prowadzącą działalności gospodarczą na terenie Płocka,

 • zaświadczenie od pracodawcy wskazujące miejsce wykonywania pracy i okres zatrudnienia,

 • dokumenty potwierdzające fakt i okres zamieszkiwania osób pełnoletnich w Płocku,

 • zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego potwierdzające prowadzenie, od co najmniej dwóch lat, nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie Płocka,

 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające opuszczenie pieczy zastępczej,

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca. Czas realizacji wniosku uzależniony jest od liczby lokali przekazywanych na potrzeby programu „Mieszkania na start”.


B. ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO W PROGRAMIE „MIESZKANIA NA START”.
Wymagane dokumenty: Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z programu „Mieszkania na start”, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

 • dokumenty potwierdzające dane w złożonym wniosku.


C. ZAMIANA WZAJEMNA LOKALI MIESZKALNYCH  W PROGRAMIE „MIESZKANIA NA START”.
Wymagane dokumenty: Wniosek o wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali mieszkalnych z programu „Mieszkania na start”, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

 • dokumenty potwierdzające dane w złożonych wnioskach.


D. PRZEDŁUŻENIE UMOWY PODNAJMU W PROGRAMIE „MIESZKANIA NA START”.
Wymagane dokumenty: Wniosek o przedłużenie umowy podnajmu lokalu mieszkalnego z programu „Mieszkania na start”, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko – Mieszkalnictwo.

• dokumenty potwierdzające dane w złożony wniosku.


FORMA ZAŁATWIENIA WW. SPRAW: Przyjęcie oferty stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, tel. 24 367 15 96.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Rozdysponowywania Nieruchomości.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1611 ze zm.).
- Uchwała Nr 433/XXV/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock (ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.


 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 04 kwietnia 2016, godzina 13:45)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora - Wydział Zarządzania Nieruchomościami
 • Ilość wyświetleń: 2 719 508
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 25 maja 2023, godzina 12:05
 • Historia aktualizacji

 • 25 maja 2023, godzina 12:05 Aktualizacja dokumentu
  25 maja 2023, godzina 12:05 Aktualizacja dokumentu
  24 października 2022, godzina 12:25 Aktualizacja dokumentu
  24 października 2022, godzina 12:25 Aktualizacja dokumentu
  24 października 2022, godzina 12:24 Aktualizacja dokumentu
  24 października 2022, godzina 12:23 Aktualizacja dokumentu
  14 grudnia 2021, godzina 07:08 Aktualizacja dokumentu
  14 grudnia 2021, godzina 07:07 Aktualizacja dokumentu
  12 kwietnia 2021, godzina 13:24 Aktualizacja dokumentu
  12 kwietnia 2021, godzina 13:22 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2021, godzina 09:46 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2021, godzina 09:44 Aktualizacja dokumentu
  21 sierpnia 2020, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  26 lutego 2020, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2016, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2016, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2016, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2016, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2016, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2016, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2016, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2016, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2016, godzina 08:50 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2016, godzina 07:55 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2016, godzina 07:53 Aktualizacja danych
  05 kwietnia 2016, godzina 07:51 Aktualizacja danych
Podobne sprawy