Wynajęcie  lokalu  zamiennego, na warunkach najmu socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego.  WZN - 08.

 

 

W przypadku wynajęcia lokalu zamiennego, na warunkach najmu socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego złożenie wniosku nie jest obowiązkowe. W sprawach tych złożenie wniosku służy jako informacja umożliwiająca dostosowanie oferty lokalu do potrzeb i możliwości finansowych wnioskodawcy.

W przypadku złożenia  wniosku należy doręczyć dokumenty:

 • Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego,także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, potwierdzony przez administratora budynku właściwego dla adresu, w którym wnioskodawca posiada stałe miejsce zameldowania (potwierdza dane o lokalu),
 • Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób – do wglądu,
 • Zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach, wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy, a w przypadku osób powyżej 75 roku życia dokument potwierdzający wysokość świadczeń emerytalnych lub rentowych,
 • Dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • Orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego,
 • Orzeczenia potwierdzające niepełnosprawności lub zaświadczenie uprawniające do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • Decyzja organu nadzoru budowlanego nakazująca wyłączenie budynku lub jego części z użytkowania (dotyczy osób zamieszkujących w lokalu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Płock),
 • Decyzja administracyjna o przydziale lokalu lub inny akt prawny wydany przez organ gminy (dotyczy lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Płock),
 • Prawomocny wyrok sądu nakazujący opróżnienie lokalu (dotyczy osób składających wniosek o najem socjalny lokalu w związku z orzeczoną eksmisją),
 • Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie wszystkich osób pod danym adresem,
 • Inne dokumenty potwierdzające dane o złożonym wniosku. 

 Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca. Wnioski realizowane są w pierwszej kolejności.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, tel. 24 367 15 96

 

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Rozdysponowywania Nieruchomości.

 

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.


PODSTAWA PRAWNA:
- art. 4, 11,14,22,23 i art. 32 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1611 ze zm.).
- Uchwała nr 433/XXV/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock (ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora - Wydział Zarządzania Nieruchomościami
 • Ilość wyświetleń: 2 701 085
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 25 maja 2023, godzina 11:55
 • Historia aktualizacji

 • 25 maja 2023, godzina 11:55 Aktualizacja dokumentu
  25 maja 2023, godzina 11:55 Aktualizacja dokumentu
  24 października 2022, godzina 12:19 Aktualizacja dokumentu
  24 października 2022, godzina 12:19 Aktualizacja dokumentu
  14 grudnia 2021, godzina 07:06 Aktualizacja dokumentu
  14 grudnia 2021, godzina 07:06 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2021, godzina 09:40 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2021, godzina 09:40 Aktualizacja dokumentu
  21 sierpnia 2020, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2016, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  12 listopada 2016, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:24 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2014, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  24 października 2012, godzina 09:22 Aktualizacja danych
  23 października 2012, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2012, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2012, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2012, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  08 września 2011, godzina 15:14 Aktualizacja danych
  07 września 2011, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  05 września 2011, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 15:15 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  23 marca 2007, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  14 marca 2006, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2005, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  23 czerwca 2005, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 13:32 Aktualizacja danych
Podobne sprawy