Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.

 

 

Wynajęcie lokalu mieszkalnego w związku z wnioskiem:
a) o podział lokalu 
b) o połączenie lokali
c) o powiększenie lokalu poprzez jego przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę

WYMAGANE  DOKUMENTY: Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego, także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, potwierdzony przez administratora budynku właściwego dla adresu, w którym wnioskodawca posiada stałe miejsce zameldowania (w przypadku podziału lokalu oraz łączenia dwóch zamieszkałych lokali należy złożyć dwa wnioski),

- Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, druk także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo,
- Oświadczenie o stanie majątkowym, druk także do pobrania w Biurze Obsługi  Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo,
- Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób – do wglądu,
- Zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach, wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy, a w przypadku osób powyżej 75 roku życia dokument potwierdzający wysokość świadczeń emerytalnych lub rentowych,
- Dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego,
- Orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego,
- Szkic przedstawiający istniejący stan lokalu oraz stan powstały w wyniku połączenia, podziału lub powiększenia lokalu wraz z opinią administratora lokalu o dopuszczalności zmian i ich dodatkowych warunkach,
- Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie wszystkich osób pod danym adresem,
- Inne dokumenty potwierdzające dane w złożonym wniosku.

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, tel. 24 367 15 96

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Rozdysponowywania Nieruchomości.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1611 ze zm.).
- Uchwała Nr 433/XXV/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock (ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 15 marca 2006, godzina 11:09)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora - Wydział Zarządzania Nieruchomościami
 • Ilość wyświetleń: 2 697 345
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 25 maja 2023, godzina 11:51
 • Historia aktualizacji

 • 25 maja 2023, godzina 11:51 Aktualizacja dokumentu
  24 października 2022, godzina 12:27 Aktualizacja dokumentu
  24 października 2022, godzina 12:27 Aktualizacja dokumentu
  23 grudnia 2021, godzina 12:37 Aktualizacja dokumentu
  14 grudnia 2021, godzina 07:11 Aktualizacja dokumentu
  14 grudnia 2021, godzina 07:10 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2021, godzina 09:52 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2021, godzina 09:51 Aktualizacja dokumentu
  21 sierpnia 2020, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2016, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  25 kwietnia 2016, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  25 kwietnia 2016, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  25 kwietnia 2016, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  25 kwietnia 2016, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  25 kwietnia 2016, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  25 kwietnia 2016, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2016, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2014, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2013, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  24 października 2012, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  23 października 2012, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2012, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2012, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2012, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2012, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  08 września 2011, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  08 września 2011, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  08 września 2011, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  07 września 2011, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  06 września 2011, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  05 września 2011, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  05 września 2011, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 15:17 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 15:09 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  23 marca 2007, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  15 marca 2006, godzina 14:41 Aktualizacja danych
Podobne sprawy