Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WZN - 13. 
 

 

 Gminne lokale użytkowe wynajmowane są w trybie ustnego bądź pisemnego przetargu nieograniczonego, na czas nieoznaczony lub oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Ogłoszenia o organizowanych przetargach umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej Komunikaty i ogłoszenia.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Rozdysponowywania Nieruchomości tel: 24 367 14 99.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Zarządzenie Nr 1031/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 08.11.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi, których nie dotyczą postanowienia Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r.
- Uchwała Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1.  Administratorem  przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock,09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji wniosku.

 

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 617
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 21 sierpnia 2020, godzina 12:02
 • Historia aktualizacji

 • 21 sierpnia 2020, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  27 sierpnia 2018, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  23 maja 2018, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  23 maja 2018, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  21 lipca 2016, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  21 lipca 2016, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2016, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:27 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:17 Aktualizacja danych
  09 lutego 2015, godzina 08:10 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2013, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2013, godzina 09:05 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2013, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2013, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  24 października 2012, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  23 października 2012, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  02 marca 2012, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2010, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 14:48 Aktualizacja danych
  03 października 2008, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  23 marca 2007, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2006, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2005, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2005, godzina 14:54 Aktualizacja danych
Podobne sprawy