Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy - Miasta Płock.  WZN - 14.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego, także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul.Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, potwierdzony przez administratora budynku właściwego dla adresu, w którym wnioskodawca posiada stałe miejsce zameldowania (potwierdza dane o lokalu),
Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, druk także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo,
Oświadczenie o stanie majątkowym, druk także do pobrania w Biurze Obsługi  Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo,
• Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób – do wglądu,
• Zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach, wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy, a w przypadku osób powyżej 75 roku życia dokument potwierdzający wysokość świadczeń emerytalnych lub rentowych,
• Dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego,
• Orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego,
• Zaświadczenie potwierdzające meldunek z okresu 10 lat przed złożeniem wniosku,
• Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie wszystkich osób pod danym adresem,
• Inne dokumenty potwierdzające dane w złożonym wniosku.

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo podpisem notarialnie poświadczonym.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosków do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, tel. 24 367 15 96.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Rozdysponowywania Nieruchomości.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.                                       

PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1611 ze zm.).
- Uchwała Nr 433/XXV/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock (ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 21 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora - Wydział Zarządzania Nieruchomościami
 • Ilość wyświetleń: 2 697 768
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 25 maja 2023, godzina 11:53
 • Historia aktualizacji

 • 25 maja 2023, godzina 11:53 Aktualizacja dokumentu
  25 maja 2023, godzina 11:53 Aktualizacja dokumentu
  24 października 2022, godzina 12:30 Aktualizacja dokumentu
  23 grudnia 2021, godzina 12:48 Aktualizacja dokumentu
  14 grudnia 2021, godzina 07:13 Aktualizacja dokumentu
  14 grudnia 2021, godzina 07:12 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2021, godzina 09:59 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2021, godzina 09:58 Aktualizacja dokumentu
  21 sierpnia 2020, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  26 lutego 2020, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  15 maja 2019, godzina 07:29 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2016, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  15 listopada 2016, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  25 kwietnia 2016, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2016, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2016, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  19 listopada 2015, godzina 15:29 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2014, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  24 października 2012, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  23 października 2012, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2012, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2012, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2012, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  18 czerwca 2012, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  08 września 2011, godzina 15:19 Aktualizacja danych
  07 września 2011, godzina 11:26 Aktualizacja danych
  05 września 2011, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 14:51 Aktualizacja danych
  23 marca 2007, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  14 marca 2006, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2006, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  02 listopada 2005, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2005, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  23 czerwca 2005, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2005, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 08:46 Aktualizacja danych
Podobne sprawy