Wynajęcie oraz zamiana lokalu mieszkalnego w ramach programu "Mieszkanie dla seniora" WZN - MDS

A. WYNAJĘCIE LOKALU MIESZKALNEGO W PROGRAMIE „MIESZKANIE DLA SENIORA”.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego w programie „Mieszkanie dla seniora",
 • Załącznik nr 1 do wniosku "Mieszkanie dla Seniora"
 • Załącznik nr 2 do wniosku Mieszkanie dla Seniora — poręczyciel

do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo.

 1. Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób.
 2. Zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy oraz osób niepełnoletnich jeżeli osiągają dochód.
 3. Dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego.
 4. Orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego

Dodatkowe dokumenty:

 • orzeczenia potwierdzające niepełnosprawności
 • dokument potwierdzający obowiązek zapewnienia przez Gminę Miasto Płock do zapewnienia lokalu zamiennego wraz z decyzją organu nadzoru budowlanego w przypadku, gdy budynek nie jest w mieszkaniowym zasobie gminnym
 • dokument potwierdzający fakt i okres zamieszkiwania osób pełnoletnich w Płocku
 • zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego potwierdzające prowadzenie, od co najmniej dwóch lat, nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie Płocka,

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wysokość opłaty: nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca. Czas realizacji wniosku uzależniony jest od liczby lokali przekazywanych na potrzeby programu „Mieszkanie dla seniora”.

B. ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO W PROGRAMIE „MIESZKANIE DLA SENIORA”.

Wymagane dokumenty: Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z programu „Mieszkanie dla seniora", do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo. • dokumenty potwierdzające dane w złożonym wniosku.

Forma załatwienia ww. spraw: Przyjęcie oferty stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

Miejsce złożenia i odebrania dokumentów: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, tel. 24 367 15 96.

Sprawę prowadzi: Referat Rozdysponowywania Nieruchomości. INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

Podstawa Prawna:

 • Art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1611 ze zm.).
 • Uchwała Nr 433/XXV/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock (ze zm.).

Godziny Pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 25 maja 2023, godzina 15:06)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Małgorzata Sikora
 • Ilość wyświetleń: 862
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 26 maja 2023, godzina 12:10
 • Historia aktualizacji

 • 26 maja 2023, godzina 12:10 Aktualizacja dokumentu
  25 maja 2023, godzina 15:06 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy