Zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Płocka. OSO - 30.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych, do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2


WYMAGANE DOKUMENTY: Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

UWAGA! Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 17 zł za 1 egzemplarz zaświadczenia.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: kartą Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 Zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 Zaświadczenie.


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
 Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.


SPRAWĘ PROWADZI:
 Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka


INFORMACJI UDZIELA:
 Referat Spraw Obywatelskich, tel. 24 367-15-60

 

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261;
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)


GODZINY PRACY URZĘDU:
  poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego nadzoru nad stowarzyszeniami wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 07.04.1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach; rozporządzenia z dnia 02.05.2016 r.  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów, ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji obowiązku prawnego dotyczącego nadzoru nad stowarzyszeniami oraz przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 11 miesięcy temu (piątek, 19 maja 2023, godzina 14:13)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 649
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:21
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:21 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2023, godzina 14:25 Aktualizacja dokumentu
  19 maja 2023, godzina 14:24 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy