Ujęcie w stałym obwodzie głosowania. OSO - 02.NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie pisemne – wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
 2. Dokument tożsamości (dowód osobisty, mDowód, paszport)

Dla uproszczenia i przyspieszenia procedury ujęcia wyborcy w stałym obwodzie głosowania sugerujemy wybranie osobistego złożenia wniosku przez wyborcę w Urzędzie.

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/


Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje wyborcy możliwość głosowania w miejscu zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów. Nie jest wpisem jednorazowym (skutkuje na każde kolejne wybory/referenda).

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można składać przez cały rok.

UWAGA: Przepisy nie wskazują terminu do którego najpóźniej wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach, jednakże należy mieć na uwadze, że Prezydent ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku. Wyborca może zostać ujęty w stałym obwodzie głosowania w Płocku, jeżeli:

 • mieszka na stałe w Płocku, a nie jest zameldowany tu na pobyt stały;
 • przebywa na stałe w Płocku, ale nigdzie nie zamieszkuje (bezdomny);
 • mieszka na stałe w Płocku, ale pod innym adresem niż jest zameldowany na pobyt stały;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jest obywatelem polskim i mieszka na stałe w Płocku.

Pamiętaj, że można być ujętym w stałym obwodzie głosowania tylko pod jednym adresem – dlatego wyborca zostanie wykreślony z obwodu głosowania pod dotychczasowym adresem.

Decyzję o ujęciu w stałym obwodzie głosowania wyborca uzyska wtedy, kiedy zostanie ustalone, że osoba mieszka na stałe pod określonym adresem w Płocku. W tym celu możemy poprosić o pokazanie oświadczenia o stałym zamieszkaniu oraz innych dodatkowych dokumentów potwierdzających związki wyborcy z Płockiem, np.:

 • oświadczenie właściciela lokalu,
 • umowa najmu/użyczenia lokalu,
 • oświadczenie w celu weryfikacji czy osoba składająca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania w Płocku
 • jeśli płacisz podatki w Płocku – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (pieczątka wpływu do Urzędu Skarbowego lub potwierdzenie nadania na poczcie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) – jeśli złożyłeś PIT przez internet),
 • rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizje kablową itp.) wystawiony na Twoje dane i adres lokalu w Płocku, w którym mieszkasz,
 • umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z Tobą i zawierająca adres lokalu w Płocku, w którym mieszkasz,
 • umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający Twoje dane oraz adres lokalu w Płocku, w którym mieszkasz,
 • jeśli jesteś właścicielem lokalu, ale nie jesteś w nim zameldowany możesz - przedstawić akt własności.

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 5 dni od dnia wniesienia wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, odbiór dokumentów drogą pocztową Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW:

 • Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego rejestru wyborców wynikającego z ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z zapisami jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku na mocy ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 5 lat temu (środa, 19 września 2018, godzina 11:22)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 700 207
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:13
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:13 Aktualizacja dokumentu
  04 marca 2024, godzina 13:41 Aktualizacja dokumentu
  04 marca 2024, godzina 13:40 Aktualizacja dokumentu
  13 lutego 2024, godzina 11:10 Aktualizacja dokumentu
  13 lutego 2024, godzina 11:10 Aktualizacja dokumentu
  13 lutego 2024, godzina 10:21 Aktualizacja dokumentu
  09 lutego 2024, godzina 12:50 Aktualizacja dokumentu
  09 lutego 2024, godzina 12:49 Aktualizacja dokumentu
  09 lutego 2024, godzina 12:49 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 09:06 Aktualizacja dokumentu
  13 października 2023, godzina 08:51 Aktualizacja dokumentu
  07 września 2023, godzina 08:42 Aktualizacja dokumentu
  06 września 2023, godzina 10:54 Aktualizacja dokumentu
  06 września 2023, godzina 10:52 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2023, godzina 15:13 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2023, godzina 15:12 Aktualizacja dokumentu
  18 sierpnia 2023, godzina 10:39 Aktualizacja dokumentu
  18 sierpnia 2023, godzina 10:38 Aktualizacja dokumentu
  17 sierpnia 2023, godzina 09:03 Aktualizacja dokumentu
  17 sierpnia 2023, godzina 09:03 Aktualizacja dokumentu
  16 sierpnia 2023, godzina 17:37 Aktualizacja dokumentu
  16 sierpnia 2023, godzina 11:11 Aktualizacja dokumentu
  14 sierpnia 2023, godzina 09:41 Aktualizacja dokumentu
  11 sierpnia 2023, godzina 20:15 Aktualizacja dokumentu
  11 sierpnia 2023, godzina 20:14 Aktualizacja dokumentu
  11 sierpnia 2023, godzina 20:14 Aktualizacja dokumentu
  11 sierpnia 2023, godzina 20:11 Aktualizacja dokumentu
  11 sierpnia 2023, godzina 12:06 Aktualizacja dokumentu
  03 października 2022, godzina 10:06 Aktualizacja dokumentu
  27 czerwca 2022, godzina 07:28 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2021, godzina 17:16 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2021, godzina 17:15 Aktualizacja dokumentu
  29 września 2021, godzina 14:21 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2021, godzina 13:49 Aktualizacja dokumentu
  10 grudnia 2020, godzina 16:36 Aktualizacja dokumentu
  13 lipca 2020, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2020, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2020, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  14 kwietnia 2020, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2019, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  23 października 2019, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  09 października 2019, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  04 października 2018, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  19 września 2018, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  19 września 2018, godzina 11:28 Aktualizacja danych
Podobne sprawy