Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie ustne lub pisemne

WYMAGANE DOKUMENTY: Znajomość numeru dowodu osobistego należącego do osoby, której dokumenty są poszukiwane

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Po wyszukaniu w archiwum żądanych dokumentów zainteresowany otrzymuje ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej):
poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorami są:
    • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
    • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
    • Gmina Miasto Płock, mająca siedzibę w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty.
2. Dane kontaktowe administratora:
    • z Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email: iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
    • z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na  adres  siedziby administratora.
3. Dane kontaktowe  inspektora ochrony danych:
    • Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
    • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
    • Inspektor ochrony danych – iod@plock.eu,
       Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw z zakresu dowodów osobistych na podstawie ustawy o dowodach osobistych.
5. W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
6. Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
    • dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
7. Dane osobowe w dokumentacji papierowej przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu osobistego. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
8. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 697 577
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 03 października 2022, godzina 10:06
 • Historia aktualizacji

 • 03 października 2022, godzina 10:06 Aktualizacja dokumentu
  05 lipca 2022, godzina 10:22 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2021, godzina 11:25 Aktualizacja dokumentu
  04 maja 2021, godzina 11:57 Aktualizacja dokumentu
  04 maja 2021, godzina 11:56 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2021, godzina 13:49 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 07:51 Aktualizacja dokumentu
  02 czerwca 2020, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  12 marca 2020, godzina 15:46 Aktualizacja danych
  23 października 2019, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  21 listopada 2018, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2017, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  06 listopada 2017, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 07:49 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 07:08 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2016, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2016, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  19 października 2016, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  19 października 2016, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  14 września 2016, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  14 września 2016, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  10 września 2016, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  09 lipca 2015, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2014, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2014, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  17 września 2009, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  05 lutego 2007, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 15:23 Aktualizacja danych
  02 lutego 2007, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  04 listopada 2005, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2005, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2004, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 08:51 Aktualizacja danych
Podobne sprawy