Uchwały Rady Miasta:
Zakres: Sesja LXII - 24-10-2006