• INFORMACJA
  z dnia 18 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 16 maja 2022 roku  Pani Jadwiga Ciesielska dokonała zgłoszenia zamiaru budowy podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej na działkach numer ewid.: 132/3, 132/5 w obrębie ewidencyjnym Nr 10 -Podolszyce, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 18 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-18
 • INFORMACJA
  z dnia 18 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  16 maja 2022 roku, Pani Halina Stolarczyk i Pan Andrzej Stolarczyk, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Krętej 4, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1620, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 18 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-18
 • INFORMACJA
  z dnia 17 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 16 maja 2022 roku Inwestor – Wodociągi Płockie Sp. z o. o., reprezentowana przez Pana Tomasza Strzałkowskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej dla zabudowy przemysłowo-usługowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. W. Zglenickiego, Chemików, Długiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1, 3/1, 3/2, 51, 50/1, 18, 28, 35, 134/3, obręb geodezyjny nr 3 Maszewo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 8, 15, obręb geodezyjny nr 13 Kombinat, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  17 maja 2022 roku
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-17
 • INFORMACJA
  z dnia 17 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  17 marca 2022 roku, Pan Paweł Hibner, działający w imieniu PIK Graniczna Dzwonek Graczykowski Sp. komandytowa z siedzibą w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Granicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1218/6, 1218/7 (powstałych z podziału działki 1218/5) oraz 1218/4, 103/10 (obręb 10-Podolszyce), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 17 maja 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-17
 • INFORMACJA
  z dnia 17 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  16 maja 2022 roku, Pani Magdalena Barska, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej 57, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 236, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 17 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-17
 • INFORMACJA
  z dnia 17 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  16 maja 2022 roku, Pani Anna Kluge i Pan Paweł Skonieczny, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ogrodowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1621, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 17 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-17
 • INFORMACJA
  z dnia 17 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 maja 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 marca 2022 roku i uzupełnionego w dniu 26 kwietnia 2022 roku przez WIX Developer SA z siedzibą w Słupnie, Mirosław 22, w sprawie zgłoszenia budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Granicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 32/2, 34/1, 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16 (obręb 10-Podolszyce), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 17 maja 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-17
 • INFORMACJA
  z dnia 16 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 maja 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 22 kwietnia 2022 roku przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku, ul. T. Gierzyńskiego 17, w sprawie budowy wewnętrznej sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Armii Krajowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2901/107, 2901/106 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki), jednostce ew. Płock.
  Płock, dnia 16 maja 2022 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-16
 • INFORMACJA
  z dnia 16 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 maja 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 22 kwietnia 2022 roku przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku, ul. T. Gierzyńskiego 17, w sprawie budowy wewnętrznej sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Walecznych, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 293/1 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki), jednostce ew. Płock.
  Płock, dnia 16 maja 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-16
 • INFORMACJA

  z dnia 10 maja 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 9 maja 2022 roku Inwestor Pan Tomasz Wojtalewicz i Pani Agata Wojtalewicz, reprezentowani przez pełnomocnika Pana Marka Cichockiego, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Ciechomickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 886, obręb geodezyjny nr 16 - Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-10