REG - 10. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 3,5 % zawartości alkoholu podczas trwania imprezy masowej.

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprezy masowej (do pobrania na Stanowisku Obsługi Klienta, al. J. Piłsudskiego 6).

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

DOKUMENTY DO WGLĄDU:

 1. zezwolenie na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie stałym oraz dowód wniesienia opłaty za korzystanie z tego zezwolenia (dotyczy zezwoleń wydanych w innych gminach);
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, bądź terenu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych lub zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych z adnotacją, że organizator posiada tytuł prawny do terenu, na którym organizuje imprezę.
 3. szkic sytuacyjny / mapka obrazujące lokalizację punktu sprzedaży podpisane przez organizatora

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za jednorazowe zezwolenie: wnoszona w dniu odbioru zezwolenia w wysokości – 43,75 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

DOKUMENTY UZYSKIWANE W TOKU POSTĘPOWANIA PRZEZ URZĄD MIASTA PŁOCKA: Protokół z wizji w terenie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia dokumentów.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w formie decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowiska Obsługi Klienta, al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

Art.11.1 ust.2, art.18 ust.1, 2, 3, 5 (1-4, 6) i art. 18.1 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009r., o bezpieczeństwie imprez masowych.

Uchwała nr 788/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płocka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2018 roku, poz. 5922).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 miesiące temu (czwartek, 29 lutego 2024, godzina 16:24)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Michał Jabłoński
 • Ilość wyświetleń: 282
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 12:06
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 12:06 Aktualizacja dokumentu
  04 marca 2024, godzina 13:42 Aktualizacja dokumentu
  29 lutego 2024, godzina 16:26 Aktualizacja dokumentu
  29 lutego 2024, godzina 16:25 Aktualizacja dokumentu
  29 lutego 2024, godzina 16:25 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy