REG - 22. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

 

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy  (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 1. oświadczenie osoby zarządzającej transportem, 
 2. kopia certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie,
 3. oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji - dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 4. dokumenty potwierdzające, iż przedsiębiorca  posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w postaci:

          a.  roczne sprawozdanie finansowe,

          b.  dokumenty potwierdzające:

 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce, na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
 • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • własność nieruchomości,

        w wysokości 50.000 euro,

       5. dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji.

Przy ocenie sytuacji finansowej  przedsiębiorcy stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za udzielenie licencji wynosi:

 • od   2 do 15 lat -   800 zł
 • od 16 do 30 lat -   900 zł 
 • od 31 do 50 lat -   1000 zł 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929, w tytule przelewu wpisać - Licencja i Zezwolenie TRANSPORT RZECZY.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy na formularzach urzędowych.                                                                                                                 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

 UWAGI: 

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
 2. Zgodnie z art. 95a ust. 1 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.
 3. Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy - dokument wydaje Instytut Transportu Samochodowego - Zakład Certyfikacji, Normalizacji i Jakości, Warszawa, ul. Jagiellońska 80, tel. 22 438-51-19.

PODSTAWA PRAWNA: 

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 28 lipca 2014, godzina 09:49)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 699 657
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 lutego 2024, godzina 17:19
 • Historia aktualizacji

 • 08 lutego 2024, godzina 17:19 Aktualizacja dokumentu
  06 lutego 2024, godzina 12:03 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 13:02 Aktualizacja dokumentu
  27 lutego 2023, godzina 07:23 Aktualizacja dokumentu
  27 lutego 2023, godzina 07:23 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:19 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:21 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 11:16 Aktualizacja dokumentu
  09 maja 2022, godzina 11:16 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 22:00 Aktualizacja dokumentu
  08 marca 2022, godzina 12:14 Aktualizacja dokumentu
  28 lutego 2022, godzina 10:09 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2022, godzina 14:47 Aktualizacja dokumentu
  08 grudnia 2021, godzina 14:51 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:55 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:34 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2020, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2020, godzina 15:14 Aktualizacja danych
  30 listopada 2019, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  29 listopada 2019, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:36 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2019, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2018, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:48 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  29 maja 2017, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  28 lipca 2014, godzina 10:38 Aktualizacja danych
Podobne sprawy