REG - 09. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
            

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie  zezwolenia  na  jednorazową  sprzedaż  napojów alkoholowych (do  pobrania na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

DOKUMENTY DO WGLĄDU:

Do wglądu przedkładam:
1. zezwolenie na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie stałym oraz dowód wniesienia opłaty za korzystanie z tego zezwolenia (dotyczy zezwoleń wydanych w innych gminach);

2.dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, bądź terenu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych lub  zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych z adnotacją, że organizator posiada tytuł prawny do terenu, na którym organizuje imprezę.

3. szkic sytuacyjny / mapka  obrazujące lokalizację punktu sprzedaży podpisane  przez organizatora

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata za jednorazowe zezwolenie: wnoszona w dniu odbioru zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej za poszczególne rodzaje zezwoleń:
1. Dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 43,75 zł,
2. Dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 43,75 zł,
3. Dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu –  175 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku,  nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

DOKUMENTY UZYSKIWANE W TOKU POSTĘPOWANIA PRZEZ URZĄD MIASTA PŁOCKA:
Protokół z wizji w terenie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  do 1 miesiąca od złożenia dokumentów.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w formie decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Art.11.1 ust.2, art.18 ust.1, 2, 3, 5 (1-4, 6) i art. 18.1 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uchwała nr 788/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płocka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2018 roku, poz. 5922).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 699 910
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 01 marca 2024, godzina 16:30
 • Historia aktualizacji

 • 01 marca 2024, godzina 16:30 Aktualizacja dokumentu
  01 marca 2024, godzina 16:27 Aktualizacja dokumentu
  08 lutego 2024, godzina 17:12 Aktualizacja dokumentu
  08 lutego 2024, godzina 17:11 Aktualizacja dokumentu
  27 czerwca 2023, godzina 09:25 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:23 Aktualizacja dokumentu
  04 października 2022, godzina 14:13 Aktualizacja dokumentu
  29 września 2022, godzina 12:37 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:27 Aktualizacja dokumentu
  02 maja 2022, godzina 07:04 Aktualizacja dokumentu
  07 marca 2022, godzina 14:34 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:05 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:38 Aktualizacja dokumentu
  14 lipca 2020, godzina 07:36 Aktualizacja danych
  04 maja 2020, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:26 Aktualizacja danych
  12 sierpnia 2019, godzina 07:21 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2017, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:06 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  23 kwietnia 2014, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  23 kwietnia 2014, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 16:50 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2011, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2010, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  02 lutego 2009, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  07 sierpnia 2008, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2008, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2008, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2007, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  07 listopada 2005, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  04 lipca 2005, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  04 lipca 2005, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2005, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  02 marca 2004, godzina 09:11 Aktualizacja danych
Podobne sprawy