REG - 06.  Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka.

 

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji - dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą,

2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby nie zatrudnione, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym,

3. prawo jazdy*

4. orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy*.

5. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy*,

6. aktualna fotografia kierowcy o wymiarach 3,5 x 4,5 cm *,

7. wykaz pojazdów

8. dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wypisów z licencji.


* - dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI i zatrudnionych kierowców


WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata - za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar gminy wynosi:
- od   2 do 15 lat: 200 zł + 20 zł za każdy pojazd + 2,00 zł za każdy wypis
- od 16 do 30 lat: 250 zł + 25 zł za każdy pojazd + 2,50 zł za każdy wypis
- od 31 do 50 lat: 300 zł + 30 zł za każdy pojazd + 3,00 zł za każdy wypis

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929, w tytule przelewu wpisać Licencja TAXI.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie licencji i wypisów na formularzach urzędowych oraz identyfikatora kierowcy taksówki

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Legalizację urządzenia kontrolno-pomiarowego /taksometru/ wykonuje: Okręgowy Urząd Miar w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Płocku, Płock, ul. Harc. Antolka Gradowskiego 5, tel. 24 262-29-96

Zaświadczenia o niekaralności wydaje:

 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 269-72-81 lub
 • Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, Warszawa ul. Czerniakowska 100, tel. 71 748 96 00 lub online: https://ekrk.ms.gov.pl

 

 

UWAGI:

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

 3. Zgodnie z art. 95 a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych;

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 704 189
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 lutego 2024, godzina 17:10
 • Historia aktualizacji

 • 08 lutego 2024, godzina 17:10 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2023, godzina 07:57 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2023, godzina 07:57 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2023, godzina 07:52 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2023, godzina 07:47 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2023, godzina 07:45 Aktualizacja dokumentu
  08 marca 2023, godzina 07:20 Aktualizacja dokumentu
  08 marca 2023, godzina 07:19 Aktualizacja dokumentu
  27 lutego 2023, godzina 07:26 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:19 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:21 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 22:05 Aktualizacja dokumentu
  28 lutego 2022, godzina 10:08 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2022, godzina 14:40 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:55 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:34 Aktualizacja dokumentu
  10 marca 2020, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  19 lutego 2020, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2020, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2020, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:15 Aktualizacja danych
  25 października 2019, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  22 października 2019, godzina 06:33 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2019, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2018, godzina 15:21 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 07:16 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 07:46 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 07:50 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 07:36 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 07:35 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  28 lipca 2014, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 16:01 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 15:59 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 15:58 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2014, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2014, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  21 października 2013, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  16 września 2013, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  16 września 2013, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  16 września 2013, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  16 września 2013, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  05 marca 2013, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  27 lutego 2013, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  27 lutego 2013, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  27 lutego 2013, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  27 lutego 2013, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  27 lutego 2013, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  27 lutego 2013, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  25 lutego 2013, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  22 lutego 2013, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  22 lutego 2013, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  22 lutego 2013, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  22 lutego 2013, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  13 lutego 2013, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2011, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2011, godzina 09:36 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 16:38 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  02 lutego 2009, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2008, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2008, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  22 lipca 2008, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2008, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2008, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2007, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2007, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2007, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  07 września 2006, godzina 08:17 Aktualizacja danych
  07 listopada 2005, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2005, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  02 marca 2004, godzina 09:41 Aktualizacja danych
Podobne sprawy