Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka.  REG-03.

 

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji - dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą,

 2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni przez niego kierowcy spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym,
 3. oświadczenie o zatrudnieniu kierowców*,

 4. fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm*,

 5. dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji.

* - dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI i zatrudnionych kierowców

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata - za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar gminy wynosi:
- od   2 do 15 lat: 200 zł + 20 zł za każdy pojazd + 2,00 zł za każdy wypis
- od 16 do 30 lat: 250 zł + 25 zł za każdy pojazd + 2,50 zł za każdy wypis
- od 31 do 50 lat: 300 zł + 30 zł za każdy pojazd + 3,00 zł za każdy wypis

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929, w tytule przelewu wpisać Licencja TAXI.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie licencji i wypisów na formularzach urzędowych oraz identyfikatora kierowcy taksówki

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Legalizację urządzenia kontrolno-pomiarowego /taksometru/ wykonuje: Okręgowy Urząd Miar w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Płocku, Płock, ul. Harc. Antolka Gradowskiego 5, tel. 24 262-29-96

Zaświadczenia o niekaralności wydaje:

 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 269-72-81 lub
 • Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, Warszawa ul. Czerniakowska 100, tel. 71 748 96 00 lub online: https://ekrk.ms.gov.pl

 

 

UWAGI:

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

 3. Zgodnie z art. 95 a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych;

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 701 429
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 08 marca 2023, godzina 07:20
 • Historia aktualizacji

 • 08 marca 2023, godzina 07:20 Aktualizacja dokumentu
  08 marca 2023, godzina 07:19 Aktualizacja dokumentu
  27 lutego 2023, godzina 07:26 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:19 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:21 Aktualizacja dokumentu
  12 marca 2022, godzina 22:05 Aktualizacja dokumentu
  28 lutego 2022, godzina 10:08 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2022, godzina 14:40 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:55 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:34 Aktualizacja dokumentu
  10 marca 2020, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  19 lutego 2020, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2020, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2020, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:15 Aktualizacja danych
  25 października 2019, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  22 października 2019, godzina 06:33 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2019, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2018, godzina 15:21 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 07:16 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:29 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 07:46 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 11:56 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 07:50 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 07:36 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 07:35 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2016, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 12:20 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  28 lipca 2014, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 16:01 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 15:59 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 15:58 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2014, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2014, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  21 października 2013, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  16 września 2013, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  16 września 2013, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  16 września 2013, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  16 września 2013, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  05 marca 2013, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  27 lutego 2013, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  27 lutego 2013, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  27 lutego 2013, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  27 lutego 2013, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  27 lutego 2013, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  27 lutego 2013, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  25 lutego 2013, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  22 lutego 2013, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  22 lutego 2013, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  22 lutego 2013, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  22 lutego 2013, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  13 lutego 2013, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2011, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2011, godzina 09:36 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 16:38 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  02 lutego 2009, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2008, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2008, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  22 lipca 2008, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2008, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2008, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2007, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2007, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2007, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  07 września 2006, godzina 08:17 Aktualizacja danych
  07 listopada 2005, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2005, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  02 marca 2004, godzina 09:41 Aktualizacja danych
Podobne sprawy