REG - 25. Oświadczenie dotyczące stanu zatrudnienia za rok poprzedni składane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.Zgodnie z art. 7a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedkładają corocznie organowi który udzielił zezwolenia, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

 1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych (w tym kierowców), na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
 2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.
NIEZBĘDNY FORMULARZ: oświadczenie o zatrudnieniu (druk dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

Oświadczenie można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP: link do pisma ogólnego

WYMAGANE DOKUMENTY: nie dotyczy

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

Termin złożenia oświadczenia przez Przedsiębiorcę: do 31 marca w każdym roku kalendarzowym

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: nie dotyczy

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: nie dotyczy

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
art. 7a ust. 8 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.


 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 19 stycznia 2023, godzina 09:55)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 1 396
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 lutego 2024, godzina 17:20
 • Historia aktualizacji

 • 08 lutego 2024, godzina 17:20 Aktualizacja dokumentu
  24 stycznia 2023, godzina 12:21 Aktualizacja dokumentu
  24 stycznia 2023, godzina 12:20 Aktualizacja dokumentu
  24 stycznia 2023, godzina 12:16 Aktualizacja dokumentu
  24 stycznia 2023, godzina 11:40 Aktualizacja dokumentu
  24 stycznia 2023, godzina 10:28 Aktualizacja dokumentu
  19 stycznia 2023, godzina 13:09 Aktualizacja dokumentu
  19 stycznia 2023, godzina 13:05 Aktualizacja dokumentu
  19 stycznia 2023, godzina 09:55 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy