REG - 19. Wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej  zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)1071/2009.

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/


NIEZBĘDNY FORMULARZwniosek o wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 Rozporządzenia (WE)1071/2009(druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

WYMAGANE  DOKUMENTY:

•  dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

                                                                                                                
WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata skarbowa: 17 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

ZDOLNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORCY - ustala się ją według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października, który obowiązuje od dnia 1 stycznia do 31 grudnia następnego roku kalendarzowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie zaświadczenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009  ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE;
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r.  o transporcie drogowym;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 lata temu (piątek, 18 października 2019, godzina 11:24)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 701 688
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 lutego 2024, godzina 17:17
 • Historia aktualizacji

 • 08 lutego 2024, godzina 17:17 Aktualizacja dokumentu
  27 lutego 2023, godzina 07:27 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:25 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:23 Aktualizacja dokumentu
  07 marca 2022, godzina 13:56 Aktualizacja dokumentu
  07 marca 2022, godzina 13:55 Aktualizacja dokumentu
  07 marca 2022, godzina 13:52 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2022, godzina 09:32 Aktualizacja dokumentu
  03 marca 2022, godzina 09:27 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:00 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:36 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 16:38 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:40 Aktualizacja danych
  21 października 2019, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  18 października 2019, godzina 11:26 Aktualizacja danych
Podobne sprawy