REG - 08. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

 

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do pobrania na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

                                           

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych np. umowa najmu, dzierżawy lub akt własności,
2. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ( druk )
3. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata za korzystanie z zezwolenia:
1. Przy rozpoczęciu działalności  w tym zakresie wynosi:
- dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa -  525 zł
- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa  –  525 zł
- powyżej 18% alkoholu.- 2.100 zł
2. Przy  kontynuacji  działalności, uzależniona  od  wartości  uzyskanej  ze  sprzedaży tych napojów  w  roku poprzednim:
- przy  przekroczeniu 37.500 zł – dla  napojów  do  4,5% oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
- przy  przekroczeniu 37.500 zł – dla napojów powyżej 4,5% do 18% – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
- przy przekroczeniu 77.000 zł – dla napojów powyżej 18% – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży.
3. W przypadku nie przekroczenia wartości wymienionej w punkcie 2, opłata wnoszona w  wysokości wymienionej w punkcie 1.
4. Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązany jest do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości uzyskanej ze sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim (druk oświadczenia w załączeniu).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku,  nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

DOKUMENTY UZYSKIWANE W TOKU POSTĘPOWANIA PRZEZ URZĄD MIASTA PŁOCKA:
1. Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie postanowienia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  do 1 miesiąca od złożenia dokumentów.

UWAGA: W przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę, zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, a w następnej kolejności - kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w formie decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Art.11.1 i art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Uchwała nr 788/XLVIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płocka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w miejscach, obiektach lub na określonych obszarach miasta (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2018 roku, poz. 5922).

Uchwała nr 770/XLV/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. poz. 8852).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 703 293
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 lutego 2024, godzina 17:24
 • Historia aktualizacji

 • 08 lutego 2024, godzina 17:24 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 13:05 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2023, godzina 14:46 Aktualizacja dokumentu
  27 czerwca 2023, godzina 09:25 Aktualizacja dokumentu
  04 października 2022, godzina 14:12 Aktualizacja dokumentu
  29 września 2022, godzina 12:37 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:28 Aktualizacja dokumentu
  02 maja 2022, godzina 07:04 Aktualizacja dokumentu
  07 marca 2022, godzina 14:32 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:10 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:06 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:38 Aktualizacja dokumentu
  14 lipca 2020, godzina 07:37 Aktualizacja danych
  04 maja 2020, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:26 Aktualizacja danych
  26 września 2019, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  12 sierpnia 2019, godzina 07:23 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  05 lipca 2018, godzina 15:40 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  10 marca 2017, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:07 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:46 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:46 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  23 kwietnia 2014, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 16:54 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2011, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  22 stycznia 2010, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  02 lutego 2009, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  07 sierpnia 2008, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2008, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2008, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2007, godzina 10:47 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  07 listopada 2005, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  28 października 2005, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  27 października 2005, godzina 15:19 Aktualizacja danych
  27 października 2005, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  27 października 2005, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  27 października 2005, godzina 15:01 Aktualizacja danych
  27 października 2005, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  04 lipca 2005, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2005, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  02 marca 2004, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  02 marca 2004, godzina 09:08 Aktualizacja danych
Podobne sprawy