REG - 02. Zmiana działalności gospodarczej.
 

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (do pobrania na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

Do wniosku CEIDG można załączyć formularze zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej:
ZUS ZUA
ZUS ZCNA
ZUS ZIUA
ZUS ZZA

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 1 dzień

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Przekazanie wniosku do CEIDG

Dodatkowe informacje, instrukcje i formularze oraz inne formy składania wniosków do CEIDG dostępne są pod adresem: www.ceidg.gov.pl

Ważne!
Informacje o zasadach obejmowania ubezpieczeniami społecznymi, ustalania kwoty, od której wylicza się składki (podstawy wymiaru składek), rozliczania i opłacania składek oraz wypełniania i korygowania dokumentów można znaleźć w poradnikach i ulotkach dostępnych w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl.

Uwaga: Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązane są zgłosić ten fakt poprzez wypełnienie "Wykazu nieruchomości" w Wydziale Podatków i Księgowości – Referat Wymiaru Podatków.
Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, właścicieli nieruchomości, wykorzystujących część nieruchomości do celów prowadzonej działalności gospodarczej.
                      
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
 Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przekształcenia wniosku na formę elektroniczną i przekazania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia złożenia wniosku;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 698 513
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 lutego 2024, godzina 17:06
 • Historia aktualizacji

 • 08 lutego 2024, godzina 17:06 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2024, godzina 15:13 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 13:09 Aktualizacja dokumentu
  31 października 2022, godzina 10:47 Aktualizacja dokumentu
  31 października 2022, godzina 10:46 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:24 Aktualizacja dokumentu
  08 marca 2022, godzina 12:16 Aktualizacja dokumentu
  07 marca 2022, godzina 14:17 Aktualizacja dokumentu
  07 marca 2022, godzina 14:14 Aktualizacja dokumentu
  13 grudnia 2021, godzina 11:58 Aktualizacja dokumentu
  13 grudnia 2021, godzina 11:58 Aktualizacja dokumentu
  08 grudnia 2021, godzina 15:00 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:07 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:41 Aktualizacja dokumentu
  26 listopada 2019, godzina 07:25 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2018, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2018, godzina 15:19 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2018, godzina 15:14 Aktualizacja danych
  05 grudnia 2017, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  19 maja 2017, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2016, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 16:41 Aktualizacja danych
  29 marca 2012, godzina 12:37 Aktualizacja danych
  29 marca 2012, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2011, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2011, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  21 grudnia 2011, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  22 lipca 2011, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2011, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  30 marca 2009, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  30 marca 2009, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  30 marca 2009, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  30 marca 2009, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  30 marca 2009, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  30 marca 2009, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  30 marca 2009, godzina 08:18 Aktualizacja danych
  30 marca 2009, godzina 08:18 Aktualizacja danych
  30 marca 2009, godzina 08:17 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2008, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2008, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2008, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 15:02 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  14 lutego 2006, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  07 listopada 2005, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  12 lipca 2005, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  12 lipca 2005, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  06 lipca 2005, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2005, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  04 października 2004, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  02 marca 2004, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  02 marca 2004, godzina 09:23 Aktualizacja danych
Podobne sprawy