Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka.  REG - 18.

 

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. w przypadku zatrudnienia kierowców - zaświadczenia o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym oraz fotografie kierowców,
2. dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji i wypisów z licencji.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za zmianę licencji wynosi:

• za zmianę treści licencji - 10% opłaty za udzielenie licencji oraz po 5% za każdy wypis z licencji;
• za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony do licencji - 11% opłaty jak za udzielenie licencji.

Podstawa do obliczenia opłaty za udzielenie licencji (2-15 lat - 200zł,  16-30 lat - 250zł,  31-50 lat - 300zł)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929  - w tytule przelewu wpisać Licencja TAXI.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie licencji na formularzu urzędowym oraz identyfikatora kierowcy taksówki.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko
Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Legalizację urządzenia kontrolno – pomiarowego (taksometru) wykonuje: Okręgowy Urząd Miar w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Płocku, Płock, ul. Harc. Antolka Gradowskiego 5, tel. 24 262-29-96

Zaświadczenia o niekaralności wydaje:

 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 269-72-81
 • Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, Warszawa ul. Czerniakowska 100, tel. 71 748 96 00 lub online: https://ekrk.ms.gov.pl

UWAGI:

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

 3. Zgodnie z art. 95a ust. 1 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 29 grudnia 2003, godzina 12:35)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 701 080
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 27 lutego 2023, godzina 07:25
 • Historia aktualizacji

 • 27 lutego 2023, godzina 07:25 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2023, godzina 14:33 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2023, godzina 14:32 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2023, godzina 14:21 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2023, godzina 10:27 Aktualizacja dokumentu
  22 listopada 2022, godzina 14:15 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:24 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:30 Aktualizacja dokumentu
  27 kwietnia 2022, godzina 14:26 Aktualizacja dokumentu
  27 kwietnia 2022, godzina 14:25 Aktualizacja dokumentu
  28 lutego 2022, godzina 10:11 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:08 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:41 Aktualizacja dokumentu
  10 marca 2020, godzina 14:47 Aktualizacja danych
  10 marca 2020, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  19 lutego 2020, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2020, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:27 Aktualizacja danych
  22 października 2019, godzina 06:38 Aktualizacja danych
  22 października 2019, godzina 06:38 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2019, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2018, godzina 15:23 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:08 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 17:01 Aktualizacja danych
  21 października 2013, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  21 października 2013, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  18 września 2013, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  18 września 2013, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  17 września 2013, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  17 września 2013, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2011, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 16:46 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  02 lutego 2009, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  02 lutego 2009, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2008, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  22 lipca 2008, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2008, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2008, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2007, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  07 listopada 2005, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  07 listopada 2005, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2005, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  08 marca 2004, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  08 marca 2004, godzina 13:40 Aktualizacja danych
Podobne sprawy