REG - 07. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka.

 

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby nie zatrudnione, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym,

2. oświadczenie  potwierdzające  spełnienie wymogu dobrej reputacji - dot. członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
3. aktualna fotografia kierowcy o wymiarach 3,5x4,5 cm*,
4. prawo jazdy*,
5. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy*,
6. orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy*,
7. wykaz pojazdów,
8. dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji i wypisów z licencji.

* - dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI i zatrudnionych kierowców


WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za zmianę licencji wynosi:

• za zmianę treści licencji - 10% opłaty za udzielenie licencji oraz po 5% za każdy wypis z licencji;
• za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony do licencji - 11% opłaty jak za udzielenie licencji.

Podstawa do obliczenia opłaty za udzielenie licencji (2-15 lat - 200zł,  16-30 lat - 250zł,  31-50 lat - 300zł)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: terminalem na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929  - w tytule przelewu wpisać Licencja TAXI.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie licencji na formularzu urzędowym oraz identyfikatora kierowcy taksówki.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko
Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Legalizację urządzenia kontrolno – pomiarowego (taksometru) wykonuje: Okręgowy Urząd Miar w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Płocku, Płock, ul. Harc. Antolka Gradowskiego 5, tel. 24 262-29-96

Zaświadczenia o niekaralności wydaje:

 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 269-72-81
 • Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, Warszawa ul. Czerniakowska 100, tel. 71 748 96 00 lub online: https://ekrk.ms.gov.pl

UWAGI:

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

 3. Zgodnie z art. 95a ust. 1 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 29 grudnia 2003, godzina 12:35)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 702 862
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 lutego 2024, godzina 17:11
 • Historia aktualizacji

 • 08 lutego 2024, godzina 17:11 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2023, godzina 09:19 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2023, godzina 07:57 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2023, godzina 07:53 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2023, godzina 07:52 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2023, godzina 07:50 Aktualizacja dokumentu
  18 września 2023, godzina 07:50 Aktualizacja dokumentu
  27 lutego 2023, godzina 07:25 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2023, godzina 14:33 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2023, godzina 14:32 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2023, godzina 14:21 Aktualizacja dokumentu
  02 stycznia 2023, godzina 10:27 Aktualizacja dokumentu
  22 listopada 2022, godzina 14:15 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:24 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 10:30 Aktualizacja dokumentu
  27 kwietnia 2022, godzina 14:26 Aktualizacja dokumentu
  27 kwietnia 2022, godzina 14:25 Aktualizacja dokumentu
  28 lutego 2022, godzina 10:11 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 10:08 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:41 Aktualizacja dokumentu
  10 marca 2020, godzina 14:47 Aktualizacja danych
  10 marca 2020, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  19 lutego 2020, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  20 stycznia 2020, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  28 listopada 2019, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:27 Aktualizacja danych
  22 października 2019, godzina 06:38 Aktualizacja danych
  22 października 2019, godzina 06:38 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2019, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2018, godzina 15:23 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  27 października 2016, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  26 października 2016, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2016, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  16 maja 2016, godzina 08:08 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  07 lipca 2015, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2015, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  04 września 2014, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 17:01 Aktualizacja danych
  21 października 2013, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  21 października 2013, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  18 września 2013, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  18 września 2013, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  17 września 2013, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  17 września 2013, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  12 września 2011, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2011, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 16:46 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2010, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  21 stycznia 2010, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  02 lutego 2009, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  02 lutego 2009, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2008, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  22 lipca 2008, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2008, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  04 kwietnia 2008, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  18 stycznia 2007, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  12 stycznia 2007, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  07 listopada 2005, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  07 listopada 2005, godzina 11:57 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2005, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  27 czerwca 2005, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2005, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  08 marca 2004, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  08 marca 2004, godzina 13:40 Aktualizacja danych
Podobne sprawy