REG - 11. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla Przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do pobrania również na Stanowisku Obsługi Klienta, al. J. Piłsudskiego 6).

Wniosek można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata za korzystanie z zezwolenia:

 1. Przy rozpoczęciu działalności w tym zakresie wynosi:
  • - dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525 zł
  • - o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 525 zł
  • - powyżej 18% alkoholu - 2.100 zł
 2. Przy kontynuacji działalności, uzależniona od wartości uzyskanej ze sprzedaży tych napojów w roku poprzednim:
  • - przy przekroczeniu 37.500 zł – dla napojów do 4,5% oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
  • - przy przekroczeniu 37.500 zł – dla napojów powyżej 4,5% do 18% – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
  • - przy przekroczeniu 77.000 zł – dla napojów powyżej 18% – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży.
 3. W przypadku nie przekroczenia wartości wymienionej w punkcie 2, opłata wnoszona w wysokości wymienionej w punkcie 1.
 4. Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązany jest do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości uzyskanej ze sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim (druk oświadczenia).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia dokumentów

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w formie decyzji administracyjnej na okres do 2 lat

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowiska Obsługi Klienta, al. J. Piłsudskiego 6

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 18¹ ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Uchwała nr 770/XLV/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. poz. 8852)

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 miesiąc temu (czwartek, 18 kwietnia 2024, godzina 15:28)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 167
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 12:07
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 12:07 Aktualizacja dokumentu
  19 kwietnia 2024, godzina 09:04 Aktualizacja dokumentu
  19 kwietnia 2024, godzina 09:03 Aktualizacja dokumentu
  18 kwietnia 2024, godzina 15:47 Aktualizacja dokumentu
  18 kwietnia 2024, godzina 15:46 Aktualizacja dokumentu
  18 kwietnia 2024, godzina 15:32 Aktualizacja dokumentu
  18 kwietnia 2024, godzina 15:31 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy