REG - 14. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

 

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

NIEZBĘDNY FORMULARZ: dot. rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. (wnioski w wersji papierowej dostępne na Stanowiskach Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6)

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej za pomocą portalu: https://interesant.reja24.gov.pl .

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dowód własności jednostki pływającej (faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego).
2. Załączniki poświadczające następujące informacje:
        1. Dane i adres właściciela/współwłaścicieli oraz armatora jednostki pływającej,
        2. Rejestrację jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana,
        3. Numer identyfikacyjny albo indywidualny numer identyfikacyjny (INI) jeżeli został nadany,
        4. Rodzaj napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego także jego moc,
        5. Marka, model lub typ jednostki pływającej,
        6. Podstawowe wymiary i parametry jednostki pływającej,
        7. Materiał główny, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
        8. Rok budowy i producent jednostki pływającej,
        9. Sygnał rozpoznawczy (Call Sign) i morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI – jeżeli zostały nadane,
        10. Maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
        11. Dopuszczalna siła wiatru i wysokość fali, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot.
3. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
4. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.
5. Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Za rozpatrzenie wniosku pobiera się opłatę w wysokości:
    • 80 zł, - rejestracja, zmiana danych , wtórnik dokumentu,
    • 15 zł za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto PKO BP w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929  w tytule przelewu prosimy wpisać: rejestracja jachtu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: wpis do rejestru (lub decyzja o odmowie dokonania wpisu) w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wpisanie jednostki do rejestru jachtów i innych jednostek pływających do 24 m, wydanie dokumentu rejestracyjnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowiska Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Obowiązkowi rejestracji podlega:

 • Jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
 • Jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 • Jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

 • Jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa,
 • Jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
 • Deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 763).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 248).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 157).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 21 września 2020, godzina 07:20)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 4 548
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 12:07
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 12:07 Aktualizacja dokumentu
  08 lutego 2024, godzina 17:13 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 13:03 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:19 Aktualizacja dokumentu
  16 listopada 2021, godzina 09:17 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:57 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:34 Aktualizacja dokumentu
  23 września 2020, godzina 07:24 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2020, godzina 07:26 Aktualizacja danych
Podobne sprawy