REG - 32. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka.

 

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym;
2) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

ZAKRES KONTROLI:
-spełnianie wymagań będących podstawą do udzielenia posiadanej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia z zakresu transportu drogowego.

OPIS POSTĘPOWANIA:
1. Przedsiębiorca otrzymuje zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
2. W terminie od 7 do 30 dni od daty otrzymania przez przedsiębiorcę zawiadomienia pracownicy, po uzyskaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, podejmują czynności kontrolne w miejscu i terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą.
3. Sporządzenie protokołu kontroli, ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Kontroli podlegają przedsiębiorcy którym udzielono:
- licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka,
- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób,
- zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
co najmniej raz na 5 lat.

ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA NARUSZENIA PRAWA:
Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, przy planowaniu kontroli przyjmuje się, iż prawdopodobieństwo naruszeń w zakresie spełniania wymagań zwiększa się wraz z upływem czasu od ostatniej przeprowadzonej kontroli. Zasad tych nie stosuje się w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie: zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (czwartek, 15 marca 2018, godzina 14:12)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 2 700 614
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 lutego 2024, godzina 17:23
 • Historia aktualizacji

 • 08 lutego 2024, godzina 17:23 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2024, godzina 13:04 Aktualizacja dokumentu
  08 marca 2023, godzina 07:21 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 07:18 Aktualizacja dokumentu
  28 lutego 2022, godzina 10:14 Aktualizacja dokumentu
  28 lutego 2022, godzina 10:07 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:53 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:52 Aktualizacja dokumentu
  26 listopada 2019, godzina 07:38 Aktualizacja danych
  26 listopada 2019, godzina 07:37 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2019, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2018, godzina 15:28 Aktualizacja danych
  15 marca 2018, godzina 14:13 Aktualizacja danych
Podobne sprawy