• Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej z dn. 12.05.2021 r. 
  - część dz. 1761/7 Obr. 12 ul. Zielona


  Załączniki:
 • 16996a82d5eefbf60006f6e747e4a5e5 13 maja 2021, godzina 14:47

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-05-12
 • Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej:
  - dot. dz. nr 490  ul. Góry  (obr. 14)  z  dnia 21.04.2021 r.
  - dot. dz. nr 455/20  ul. Gajowa  (obr. 14)  z  dnia 21.04.2021 r.


  Załączniki:
 • wykaz z dn. 21.04.2021 r dz. 490 i dz. 455.20, obr. 14 21 kwietnia 2021, godzina 09:29

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-04-21
 • Wykaz dot. użyczenia nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę dojazdową dz. nr 27/2 przy ul. Bielskiej (obr. 6)


  Załączniki:
 • wykaz 09 kwietnia 2021, godzina 12:12

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-04-09
 • Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej:
  - dot. dz. nr 581/18 ul. św. Wojciecha z 18.03.2021 r.
  - dot. dz. nr 3690/9 i 3690/11 ul. Żyzna (obr. 1) z 18.03.2021 r.
  - dot. cz. dz. nr 693 ul. Kalinowa (obr. 10) z 18.03.2021 r.
  - dot. cz. dz. nr 777/14 ul. Górna (obr. 10) z 18.03.2021 r.


  Załączniki:
 • wykaz ul. św. Wojciecha, Żyzna, Kalinowa, Górna 19 marca 2021, godzina 14:44

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-03-19
 • Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej - ul. Otolińska (obr. 9) dz. nr 14/16, 14/1, 16/2, 16/1, 15/2, 15/1, ul. Kopernika (obr. 9) dz. nr. 11/2 - z 18.03.2021


  Załączniki:
 • Otolińska, Kopernika 18 marca 2021, godzina 17:10

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-03-18
 • WYKAZ nieruchomości Gminy - Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej dot. dz. nr 370/21 poł. w Płocku przy ul. Pszczelej  (obr. 4)


  Załączniki:
 • Psz 3 17 marca 2021, godzina 12:04

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-03-17
 • WYKAZ nieruchomości Gminy - Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej dot. dz. nr172/9 przy ul. Obrońców Westerplatte


  Załączniki:
 • asOW14-2 17 marca 2021, godzina 12:09

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-03-17
 • Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej - działka 2839/9 ul. Kolejowa, 16.03.2021 r.


  Załączniki:
 • wykaz bezprzetarg. Kolejowa 16 marca 2021, godzina 14:02

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-03-16
 • Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej z dn. 2.03.2021 r.

  - dz nr 445/2; dz nr 446/2,dz nr 437/2, dz nr 425/3,dz nr 448/4, dz nr 449/4,dz nr 450/8, dz nr 450/10,dz nr 451/4, dz nr 452/4,dz nr 453/4, dz nr 454/4,dz nr 455/4, dz nr 456/4,dz nr 457/4, dz nr 458/4,dz nr 460/4, część dz nr 459/4 ul. Dobrzykowska Obr. 12


  Załączniki:
 • wykaz 02 marca 2021, godzina 11:38

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-03-02
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczonych do wydzierżawienia w formie  bezprzetargowej:

  •  części dz. nr 89/1 (obr. 5) przy ul. Bielskiej i Narodowych Sił Zbrojnych na cele reklamowe

  • dot. cz. dz. 694/68  (obr. 4) ul.  Kobylińskiego/Słodowa na cele handlowe

  Załączniki:
 • Bielska NSZ 04 lutego 2021, godzina 16:12
 • Kobylińskiego 04 lutego 2021, godzina 16:12

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2021-02-04