• INFORMACJA
  z dnia 14 czerwca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 czerwca 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 maja 2022 roku przez Panią Hannę Staniszewską i Pana Leszka Staniszewskiego, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jaworowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 296, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 14 czerwca 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-14
 • INFORMACJA
  z dnia 14 czerwca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 czerwca 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 maja 2022 roku przez Panią Agnieszkę Wiśniewską i Pana Czesława Kolankiewicz, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej (lokal nr 1), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jaworowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 298, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 14 czerwca 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-14
 • INFORMACJA
  z dnia 14 czerwca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 czerwca 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 maja 2022 roku przez Panią Agnieszkę Wiśniewską i Pana Czesława Kolankiewicz, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej (lokal nr 2), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jaworowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 298, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 14 czerwca 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-14
 • INFORMACJA
  z dnia 10 czerwca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  9 czerwca 2022 roku, Pani Dorota Kolankiewicz, dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Podleśnej 14, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 534 (obręb 14-Góry), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 10 czerwca 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-10
 • INFORMACJA
  z dnia 9 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 16 maja 2022 roku przez Panią Jadwigę Ciesielską, w sprawie zamiaru budowy podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej na działkach numer ewid.: 132/3, 132/5 w obrębie ewidencyjnym Nr 10 -Podolszyce, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.

  Płock, dnia 9 czerwca 2022 roku.
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-09
 • INFORMACJA
  z dnia 8 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 7 czerwca 2022 roku


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 17 maja 2022 roku przez InwestorówPanią Monikę Niedbalską i Pana Arkadiusza Niedbalskiego, reprezentowanych przez pełnomocnika – Pana Marka Cichockiego, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Cichej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1459/1, obręb geodezyjny nr 12Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-08
 • INFORMACJA
  z dnia 8 czerwca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  7 czerwca 2022 roku, Pan Bogdan Kalinowski, dokonał zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Podleśnej 26, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 400 (obręb 14-Góry), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 8 czerwca 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-08
 • INFORMACJA
  z dnia 7 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 6 czerwca 2022 roku


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 16 maja 2022 roku przez InwestorówPanią Annę Załęską i Pana Łukasza Załęskiego, reprezentowanych przez pełnomocnika – Panią Katarzynę Matyję-Rożek, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Chmielowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 616, obręb geodezyjny nr 16Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-07
 • INFORMACJA
  z dnia 7 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 16 maja 2022 roku, złożonego przez InwestoraWodociągi Płockie Sp. z o. o., reprezentowana przez Pana Tomasza Strzałkowskiego, w sprawie budowy sieci wodociągowej dla zabudowy przemysłowo-usługowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. W. Zglenickiego, Chemików, Długiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1, 3/1, 3/2, 51, 50/1, 18, 28, 35, 134/3, obręb geodezyjny nr 3 Maszewo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 8, 15, obręb geodezyjny nr 13 Kombinat, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  7 czerwca 2022 roku
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-07
 • INFORMACJA
  z dnia 7 czerwca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 6 czerwca 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 16 maja 2022 roku przez Panią Magdalenę Barską, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 236, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 7 czerwca 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-07