• INFORMACJA
  z dnia 9 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  8 września 2022 roku, Pan Władysław Gęsiarz, dokonał zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przytulnej 7, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 259, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 9 września 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-09-09
 • INFORMACJA
  z dnia 8 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 5 września 2022 roku  Pan Zdzisław Mucha i Pani Barbara Mucha dokonali zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Obejście na działce numer ewid.: 1417 w obrębie ewidencyjnym Nr 9 -Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 8 września 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-09-08
 • INFORMACJA
  z dnia 8 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  6 września 2022 roku, Pan Sebastian Fidrysiak i Pani Paulina Teleżyńska, dokonali zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego o poj. 4850L wraz z wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym w Płocku przy ul. Otolińskiej 35/4, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 143 (obręb 6-Kostrogaj Rolniczy), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 8 sierpnia 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-09-08
 • INFORMACJA
  z dnia 3 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art.29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 11 sierpnia 2022 roku przez Inwestora- Pana Jerzego Nowaka,  w sprawie  zamiaru budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz budynku i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Parkowej 4 na działce numer ewid.: 335 w obrębie ewidencyjnym Nr 14 - Góry, w jednostce ewidencyjnej m. Płock
  Płock, dnia 3 września 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-09-03
 • INFORMACJA
  z dnia 2 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 31 sierpnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 10 sierpnia 2022 roku przez Panią Florentynę Kaźmierczak, dotyczącego zamiaru przebudowy instalacji gazu niskiego ciśnienia w mieszkaniu nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na I piętrze, zlokalizowanym w Płocku przy ul. Szarych Szeregów 21, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 293/186 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 2 września 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-09-02
 • INFORMACJA
  z dnia 2 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 1 września 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 11 sierpnia 2022 roku przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. A. Słonimskiego 1A, w imieniu której działa pełnomocnik: Pani Maria Nowak, dotyczącego budowy sieci centralnego ogrzewania zasilającej docelowo obiekty położone przy ul. Bartoszewskiego oraz na terenach przeznaczonych do zagospodarowania pomiędzy Lotniskiem a ul. Graniczną poza granicami pasa drogowego ul. Bartoszewskiego, zlokalizowanej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 175/5, 175/10, 175/28, 175/18, 18/19 (obręb 6-Kostrogaj Rolniczy), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 2 września 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-09-02
 • INFORMACJA
  z dnia 2 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 1 września 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 11 sierpnia 2022 roku przez Panią Milenę Bluszcz i Pana Przemysława Bluszcz, w imieniu których działa pełnomocnik: Pani Marta Gąbińska, dotyczącego budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zasilanej gazem ziemnym, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Zdrojowej 24, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 343 (obręb 14-Góry), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 2 września 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-09-02
 • INFORMACJA
  z dnia 1 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  31 sierpnia 2022 roku, Pan Wiesław Nowogórski, dokonał zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1471, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 1 września 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-09-01
 • INFORMACJA

  z dnia 30 sierpnia 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 29 sierpnia 2022 roku Inwestor Pani Beata Chmurska-Kapuścińska, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazu niskiego ciśnienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Podleśnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 440, obręb geodezyjny nr 14 Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.


  30 sierpnia 2022 r.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-30
 • INFORMACJA
  z dnia 29 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 26 sierpnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 5 sierpnia 2022 roku przez Panią Jadwigę Kazimierę Marzec, w imieniu której działa pełnomocnik: Pani Elżbieta Żłobińska-Marzec, dotyczącego budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Góry 16, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 457 (obręb 14-Góry), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 29 sierpnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-29