• INFORMACJA
  9 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 maja 2022 roku Inwestorzy Pani Renata Motyka i Pan Michał Motyka, dokonali zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Gmury 18a, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1612/3, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 9 maja 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-09
 • INFORMACJA

  z dnia 6 maja 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 5 maja 2022 roku Inwestor Pani Bogusława Bałdyga i Pan Stefan Bałdyga, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Ciechomickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 276/8, obręb geodezyjny nr 16 - Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-06
 • INFORMACJA

  z dnia 5 maja 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 4 maja 2022 roku Inwestor Pani Elżbieta Ners, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Grabówka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1404/15 obręb geodezyjny nr 1Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-05
 • INFORMACJA
  z dnia 4 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 11 kwietnia 2022 roku przez InwestoraPana Piotra Sarnowskiego, dotyczącego budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wójtowej 10, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1682, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 4 maja 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-04
 • INFORMACJA
  4 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 4 maja 2022 roku Inwestor – Pani Maria Gołębiewska, dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Harcerskiej 81, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2053, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 4 maja 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-04
 • INFORMACJA
  4 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 4 maja 2022 roku Inwestor – Pan Dionizy Wacław Więcek, dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Harcerskiej 83, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2061, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 4 maja 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-04
 • INFORMACJA
  z dnia 4 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 11 kwietnia 2022 roku przez InwestoraPana Łukasza Dobrowolskiego, dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Prostej 2, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1028, obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 4 maja 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-04
 • INFORMACJA
  z dnia 2 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 29 kwietnia 2022 roku Inwestor – ENERGAOPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Krzysztofa Rybackiego, dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Widok, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 883/2, 883/11, 883/12, obręb ewidencyjny nr 10 Podolszyce, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 2 maja 2022 roku  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-02
 • INFORMACJA

  z dnia 2 maja 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 października 2021 roku Inwestor ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika p. Marcina Jaworskiego, dokonał zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci kablowej nN, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Pałacowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 384/9, 384/12, 386/9, 484/18, 484/26, 386/2 obręb geodezyjny 1 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-02
 • INFORMACJA
  z dnia 29 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 15 kwietnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu, poprzez wydanie zaświadczenia w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 marca 2022 roku i uzupełnionego pismem w dniu 25 kwietnia 2022 roku przez Pana Szymona Żebrowskiego i Panią Żanetę Żebrowską reprezentowanych przez Pana Dariusza Sosnowskiego – Biuro Draftcon spółka z o. o., sp. k., dotyczącego zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu typowego „HomeKONCEPT 79 L”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Żywicznej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 2531/15, 2532/17 obręb geodezyjny nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 29 kwietnia 2022 roku
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-04-29