• Rolnicy Gminy Miasto – Płock
  Informacje dotyczące oszacowania szkód w wyniku suszy rolniczej

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, opublikowane 14 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1350), określające między innymi zasady szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą i udzielania pomocy poszkodowanym rolnikom w latach 2023 i 2024, zakłada trzy źródła szacowania szkód w uprawach tj. na podstawie:
      • danych podanych we wniosku w aplikacji suszowej (zw. też publiczną) przez rolnika,
      • danych z raportu komisji oszacowania szkód na miejscu oraz
      • danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  Rolnicy, który ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowanych suszą mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia suszy, za pomocą publicznej aplikacji  ,,Zgłoś szkodę rolniczą”, która zamieszczona jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

  Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później jednak niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.

  Rolnik może również na odpowiednim druku wniosku, zgłosić do Urzędu Miasta Płocka - Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 14 - szkody w uprawach rolnych do oszacowania przez Komisję suszową, zwłaszcza w przypadku gdy uzna, iż szkody oszacowane przez aplikację są zaniżone oraz o ile dana uprawa nie została skoszona.

  Do pobrania: Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku wystąpienia suszy rolniczej

  Obowiązkowo należy do ww. wniosku załączyć kopie wniosku o dopłaty bezpośrednie złożonego do ARiMR. Podstawą jednak jest zgłoszenie szkody w publicznej aplikacji ,,Zgłoś szkodę rolniczą”. Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych tylko do Urzędu Miasta Płocka, zgodnie z przepisami prawa, jest niewystarczające.

  Zgodnie z przepisami, komisja powinna oszacować szkody powstałe w wyniku suszy w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

  Komisja będzie obowiązana złożyć w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jednak nie później niż do dnia 15 października roku wystąpienia suszy, raport oszacowania szkód za pomocą publicznej aplikacji.

  Raport z oszacowania szkód, który będzie obowiązana sporządzić komisja, będzie zawierał:
  1. imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, oraz miejsce położenia gospodarstwa rolnego;
  2. informacje o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy zgodnej z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym jest składany ten wniosek;
  3. procentową wysokość oszacowanych szkód;
  4. imiona i nazwiska członków komisji oraz ich adresy poczty elektronicznej;
  5. datę oszacowania szkód.

  Opublikowane 14 lipca rozporządzenie określa też warunki uruchomienia pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r.

  O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni:
  1. którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem;
  3. w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r.

  Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

  Termin składania wniosków oraz wysokość stawki pomocy minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, z tym że wysokość stawki powinna zostać ogłoszona najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

  UWAGA!!!
  Złożenie wniosku o oszacowanie szkód tylko przez Komisję, uniemożliwia uzyskanie protokołu, który uprawnia rolnika do ubiegania się o pomoc.


  Załączniki:
 • Wniosek_o_oszacowanie_szkod_w_wyniku_wystapienia_suszy_rolniczej 25 lipca 2023, godzina 11:24

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (25 lipca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Monika Rembowska - Referat Ochrony Środowiska
 • Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych za zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej aktualne od 1 sierpnia 2023 r.

  Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

  Sektor 1

  Sektor 1- Rejon 4 - ulice: Al. Armii Krajowej, Andersa, Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Bliska, Boryszewska, Bytnara, Chruściela, Dywizjonu 303, Dziewiarska, Graniczna, Grota Roweckiego, Hubalczyków, Kleeberga, Końcowa, Kutrzeby, Mazowieckiego, Monte Cassino, Obrońców Helu, Ofiar Katynia, Oksińskiego, Ossowskiego, Pastenakiewicza, Patriotów, Sosabowskiego, Sucharskiego, Wańkowicza, Wilgi, Wyszogrodzka (od skrzyżowania z al. PIłsudskiego do granic miasta), Urodzajna, Zagajnik, Zbożowa, Żyzna. - do pobrania Sektor 1-4.pdf

   

  Sektor 1 - Rejon 5 - ulice: Al. Jana Pawła II, Czerwonych Kosynierów, Chełmińska, Czwartaków, Gmury, Gościniec, Grabówka, Grzmot-Skotnickiego, Kombatantów, Korczaka, Księdza Niedzielaka, Nowickiego, Pałacowa, Pasaż Paderewskiego,  św. Zygmunta, św. Floriana, Synów Pułku, Swojska, Św. Jerzego, Św. Wojciecha, Milke, Maczka, Pniewskiego, Drętkiewicza. - do pobrania Sektor 1-5.pdf

   

  Sektor 1 - Rejon 6 - ulice: Brzoskwiniowa, Chmielna, Czereśniowa, Darniowa, Jabłoni, Kątowa, Lokalna, Łamana, Morelowa, Orzechowa, Poziomkowa, Porzeczkowa, Prosta, Sielska, Skrajna, Śliwowa, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki, Wiśniowa, Widna, Wyszogrodzka 164, Wyszogrodzka 166. - do pobrania Sektor 1-6.pdf

   

  Sektor 1 - Rejon 7 - ulice: Botaniczna, Borowicka, Cedrowa, Cisowa, Drozdowa, Grabowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jesionowa, Krucza, Lipowa, Liściasta, Lisia, Motylowa, Parcele, Podgórze, Sarnia, Szpacza, Św. Huberta, Wilcza, Wiązowa, Wierzbowa, Wetmańskiego, Zajęcza, Żurawia, Żywiczna, + Wyszogrodzka 280. - do pobrania Sektor 1-7.pdf

   

  Sektor 1 - Rejon 8 - ulice: Bałtycka, Białowieska, Chełmińska, Flisacka, Kaszubska, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska, Łomżyńska, Łowicka, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Odległa, Podwale, Powiśle, pl. Witosa, Roztocze, Pocztowa, Podlaska, Pomorska, Rybna, Urbanowo, Warmińska, Wójtowa, Skierkowskiego, Śląska, Zarzeczna, Zgodna, Żuławska. - do pobrania Sektor 1-8.pdf

   

  Sektor 1 - Rejon 9 - ulice: Basenowa, Harcerska, Kasztanowa, Leszczynowa, Majowa, Miedziana, Mokra, Nowa, Młyńska, Piaski, Piesza, Pogodna, Raczkowizna, Srebrna, Wiejska, Wiosenna,  Zakole, Zapłotek, Złota, Żelazna. - do pobrania Sektor 1-9.pdf


  Sektor 2

  Sektor 2 - rejon 10 - ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Piaskowa, Popłacińska, Portowa, Stoczniowa, Strażacka, Sucha, Sukcesorska, Szkutnicza, Tartaczna, Teligi, Wesółka, Zagroda, Zielona, Żeglarska - do pobrania Sektor 2-10.pdf

   

  Sektor 2 - rejon 11 - ulice: 1 Maja, 3 Maja, Błonie, Cicha, Dąbrowskiego, Dobrzykowska (nr od 1 do 104 ), Dojazd, Gąbińska, Górka, Gradowskiego, Jachowicza, Kilińskiego, Kolegialna, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krakówka, Kręta, Królewiecka, Kupiecka, Misjonarska, Mostowa, Nowy Rynek, Ogrodowa, Okopowa, Padlewskiego, Pasaż, Piękna, Przesmyk, Sannicka, Sienkiewicza, Siewna, Spokojna, Warszawska, Wąska, Wygon, Zacisze - do pobrania Sektor 2-11.pdf

   

  Sektor 2 - rejon 12 - ulice: Browarna, Dorobka, Edukacyjna, Gajowa, Góry, Jaworowa, Kasztelańska, Kutnowska, Łącka, Myśliwska, Nauczycielska, Nowociechomicka, Nowoosiedlowa, Osiedlowa, Parkowa, Pedagogiczna, Podleśna, Przytulna, Ruczajowa, Semestralna, Wakacyjna, Włościany, Wrzosowa, Wysoka, Zdrojowa - do pobrania Sektor 2-12.pdf

   

  Sektor 2 - rejon 13 - ulice: Chmielowa, Ciechomicka, Ciechomskiego, Dobrzykowska ( od nr 105 wzwyż), Grabińska, Herbaciana, Janówek, Jeziorna, Jordanowska, Lawendowa, Letniskowa, Miętowa, Nadwiślańska, Nizinna, Piwna, Promienna, Rekreacyjna, Rumiankowa, Stawowa, św. Siostry Faustyny, Tęczowa, Tokarska, Tymiankowa, Wczasowa, Ziołowa - do pobrania Sektor 2-13.pdf

   

  Sektor 2 - rejon 14 - ulice: Akacjowa, Batorego, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Działkowa, Fabryczna, Głowackiego, Jodłowa, Kacza, Klonowa, Lenartowicza, Miła, Niecała, Norbertańska, Partyzantów, Sadowa, Saperska, Słowicza, Strzelecka, Śmigielskiego, Świerkowa, Urocza, Wesoła, Wiatraki, Widok, Wronia, Wyszogrodzka, Zalesie, Zaułek, Zdziarskiego, - do pobrania Sektor 2-14.pdf

   

  Sektor 2 - rejon 15 - ulice: Agrestowa, Chabrowa, Dolna, Dziedziniec, Filtrowa, Górna, Graniczna, Imielnicka, Kalinowa, Malinowa, Ośnicka, Poprzeczna, Różana, Rzeczna, Studzienna, Wiślana, Wodna, Źródlana - do pobrania Sektor 2-15.pdf

   

  Sektor 2 - rejon 16 - ulice: Błotna, Braci Jeziorowskich, Gęsia, Gintera, Gronowa, Heweliusza, Jesienna, Kolberga, Kołłątaja, Kopernika, Krzywickiego, Letnia, Łąkowa, Maneżowa, Modrzewiowa, Oaza, Obejście, Otolińska, Owocowa, Paśniki, Piaska, Piłsudskiego, Podchorążych, Południowa, Powstańców Styczniowych, Pszenna, Rozego, Sienna, Słoneczna, Spółdzielcza, Staszica, Stodółkiewicza, Torowa, Wspólna, Zakątek, Zaścianek, Żabia, Żytnia - do pobrania Sektor 2-16.pdf


  Sektor 3

  Sektor 3A - ulice: Jędrzejewo (od skrzyżowania z ul. Otolińską do skrzyżowania z ul. Bielską), Otolińska (do granic miasta), Chopina(od skrzyżowania z ul.Bielską do skrzyżowania z ul.Otolińską), Lasockiego, Dworcowa, Obrońców Płocka, Przeskok, Gajcego, 11 Listopada, Północna, Graniczna (od skrzyżowania z ul. Otolińską w stronę lotniska), Salezjańska. - do pobrania - Sektor_3A.pdf

   

  Sektor 3B - ulice: Okólna, Szkolna, Rolna, Sierpecka (do granic miasta), Bielska (od skrzyżowania z Al.Kobylińskiego do granic miasta), Wiadukt, Siennickiego, Rembielińskiego, Mickiewicza, Reja, Jachowicza -numery parzyste, Kobylińskiego (od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul.Łukasiewicza), Kochanowskiego, Krzywa, Lotników, Łączna, Traugutta, Wschodnia, Żwirki i Wigury. - do pobrania Sektor_3B.pdf


  Sektor 4

  Sektor 4A - ulice: Al. Kobylińskiego (od sk. Łukasiewicza do sk. Dobrzyńska),  Miodowa, Bartnicza, Pszczela, rondo Grabskich, rondo Stolarskiego, Słodowa, Skłodowskiej, Zawidzkiego, Chemików, Długa, Maszewska, Szpitalna (do granic miasta), Traktowa, Kobiałka, Łukasiewicza nieparzyste, Sosnowa, Zglenickiego, Przyjazna, Dobrzyńska, Jasna, Kwiatowa, Mała, Polna, Słowackiego, Kredytowa, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Środkowa, Mościckiego, Radosna, Pozytywna. - do pobrania - Sektor_4A.pdf

   

  Sektor 4B - ulice: Bielska (od St. Rynku do Kobylińskiego), Chojnackiego, Grodzka, Al Spacerowa, Jerozolimska, Kazimierza Wielkiego, Kozia, Synagogalna, Staromiejska, Stary Rynek, Teatralna, Topolowa, Kwiatka, Małachowskiego, Nowowiejskiego, Okrzei, Ostatnia, Parowa, Piekarska, Pl. Narutowicza, Pl. Jurgensa, Zduńska.- do pobrania - Sektor_4B.pdf

   

  Sektor 4C - ulice: Chałubińskiego, Judyma, Śniadeckiego, Kamińskiej, Garleja, Jabłczyńskiej, Zamenhofa, Biegańskiego, Gałczyńskiego, Jaśminowa, Nałkowskiej, Na Skarpie, Wyspiańskiego, Zalewskiego, Asnyka, Tuwima, Norwida, Mehoffera, Dybowskiego, Macieszy, PCK, Honorowych Dawców Krwi, Medyczna.- do pobrania - Sektor_4C.pdf  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (24 lipca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Zmiany w odbiorze odpadów od 1 lipca 2023 r.

  Od 1 lipca obowiązuje nowy Regulamin Utrzymania Czystości i porządku na terenie miasta płocka, tj. Uchwała Rady Miasta Płocka numer 836/XLVIII/2022 z dnia 24 listopada 2022r. oraz Uchwała Rady Miasta Płocka numer 837/XLVIII/2022 z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

  W związku z powyższym zmianie uległy zasady i sposób odbioru niektórych rodzajów odpadów.

  1. Odpady elektryczne i elektroniczne – do końca czerwca 2023r. tego typu odpady odbierane były bezpośrednio spod nieruchomości. W zabudowie wielorodzinnej w altanach znajdowały się pojemniki na odpady elektryczne i elektroniczne, które opróżniane były raz w miesiącu, a w zabudowie jednorodzinnej odpady były odbierane w workach z częstotliwością raz na pół roku. 

   Od 1 lipca 2023r. spod nieruchomości odbierane będą wyłącznie wielkogabarytowe odpady elektryczne i elektroniczne z częstotliwością – w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie, a w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa miesiące. Drobny sprzęt należy wyrzucić do czerwonych pojemników przeznaczonych do zbiórki elektroodpadów rozmieszczonych w szkołach w różnych częściach miasta. Wykaz tych szkół można zobaczyć tutaj.

   Warto pamiętać, że od 1 sierpnia 2022 r. mieszkańcy mogą również korzystać z usługi bezpłatnego odbioru DUŻYCH odpadów elektrycznych i elektronicznych bezpośrednio z domu lub mieszkania. Wystarczy zadzwonić pod numer 572-102-102. Więcej informacji tutaj.

   Ponadto zawsze można nieodpłatnie dostarczyć elektroodpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kobiernikach k. Płocka.

  2. Odpady chemiczne i niebezpieczne – do końca czerwca tego rodzaju odpady odbierane były bezpośrednio spod nieruchomości. W zabudowie wielorodzinnej w altanach znajdowały się pojemniki na tego rodzaju odpady, które opróżniane były raz w miesiącu. Natomiast w zabudowie jednorodzinnej odpady chemiczne i niebezpieczne odbierany były w workach z częstotliwością raz na pól roku.

   Od 1 lipca 2023r. odpady chemiczne i niebezpieczne nie będą odbierane bezpośrednio spod nieruchomości. Odpady tego rodzaju należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kobiernikach k. Płocka.

  3. Meble i odpady wielkogabarytowe (w tym pochodzenia remontowego) – do końca czerwca 2023r. odpady tego rodzaju w zabudowie wielorodzinnej były odbierane spod altany śmietnikowej raz na dwa tygodnie, a w zabudowie jednorodzinnej bezpośrednio z posesji raz w miesiącu.

   Od 1 lipca 2023r. zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej tj. raz na dwa miesiące. W zabudowie wielorodzinnej bez zmian. Tego rodzaju odpady można bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kobiernikach k. Płocka.

  4. Opony od samochodów osobowych – do końca czerwca2023 tego rodzaju odpady były odbierane z zabudowy wielorodzinnej bezpośrednio spod altany śmietnikowej raz na dwa tygodnie, a z zabudowy jednorodzinnej raz w miesiącu.

   Od 1 lipca 2023r. ten rodzaj odpadów odbierany będzie bezpośrednio spod nieruchomości tak samo z zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej cztery razy w roku w miesiącach kwiecień-maj i październik-listopad w wyznaczonym w harmonogramie dniu. Tego rodzaju odpady można bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kobiernikach k. Płocka.

  Zgodnie z postanowieniem Uchwały Rady Miasta Płocka numer 837/XLVIII/2022 z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (§ 2 pkt. 6) mieszkańcy lokali w zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są do wystawiania mebli, odpadów wielkogabarytowych, wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon od samochodów osobowych najwcześniej dzień przed planowanym dniem odbioru. W pozostałych przypadkach tego rodzaju odpady należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

  1. Dezynfekcja i mycie pojemników – bez zmian. Gmina Miasto-Płock przejmuje obowiązek właścicieli w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki i utrzymania tych pojemników w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Mycie pojemników odbywać się będzie 3 razy w okresie od kwietnia do września. Dezynfekcja wykonana będzie raz na kwartał.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (24 lipca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Szanowni Państwo,
  Informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
  publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

  Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz.2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 10 miesięcy temu (18 lipca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Elżbieta Rygalska
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r.


  Załączniki:
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r. 29 maja 2023, godzina 10:31

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 11 miesięcy temu (29 maja 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Maja Syska-Żelechowska
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2022


  Załączniki:
 • Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2022 29 maja 2023, godzina 10:33

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 11 miesięcy temu (29 maja 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Maja Syska-Żelechowska
 • Raport z przebiegu procesu konsultacji społecznych dotyczących wyłożonej do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Miasto Płock, zlokalizowanych w następujących obrębach ewidencyjnych: Podolszyce Borowiczki – 0001, Trzepowo – 0002, Podolszyce - 0010, Radziwie – 0012


  Załączniki:
 • Raport z konsultacji społecznych 12 kwietnia 2023, godzina 09:38

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 1 rok temu (12 kwietnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Maciej Śliz - Referat Ochrony Przyrody
 • ZARZĄDZENIE Nr3695/ 2022 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 3558/ 2022 z dnia 11 września 2017r. dotyczącego ustalenia Regulaminu wydawania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy- Miasto Płock

  Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2022.559 t .j. ) oraz Uchwały nr 692/ XL/2022 Rady miasta Płocka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy- Miasto Płock w 2022 roku

  § 1
  W § 1 Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 3558/ 2022 z dnia 11 września 2017r. dotyczącego ustalenia Regulaminu wydawania karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy- Miasto Płock zmienia się :
  1) ust. 6, który otrzymuje brzmienie: ustala się termin odbioru karmy raz na kwartał w terminie nie później do ostatniego czwartku pierwszego miesiąca danego kwartału,
  2) ust. 7, który otrzymuje brzmienie: karma nie odebrana za kwartał od października do grudnia może być pobrana wyłącznie w następnym terminie wydawania karmy.

  § 2
  Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka,
  3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.

  §3
  Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

  §4
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Prezydent
  Miasta Płocka
  Andrzej Nowakowski  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 1 rok temu (30 września 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Maja Syska-Żelechowska - Wydział Kształtowania Środowiska
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r.


  Załączniki:
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r. 29 kwietnia 2022, godzina 09:03

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 lata temu (29 kwietnia 2022, godzina 00:00)

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 3 lata temu (30 kwietnia 2021, godzina 00:00)