• Lista osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych w ramach programu „Mieszkania na start” w 2018 roku

     Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-11-29
 • Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2018 roku

  (ZAKTUALIZOWANE NA DZIEŃ 20 listopada 2018 r.)

     Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-11-20
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Pszczela 2, Pszczela 3, Traugutta 6.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-11-16
 • Prezydent Miasta Płocka

   
  Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Jakubowskiego 9.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-10-01
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Borowicka 3.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-09-26
 •  

  Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych  przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców położonych w budynkach: Kolegialna 43a m 13, Jaśminowa 3 m 60, Bartnicza 1 m 4, Krótka 10 m 20, Pszczela 3 m 182, Jakubowskiego 6 m 10, Jakubowskiego 3 m 24, Skłodowskiej 2 m 89 w Płocku.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-09-03
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 6, Jaśminowa 1, Jaśminowa 4, Jachowicza 44, Obr. Westerplatte 9, 1 Maja 4, Braci Jeziorowskich 11, Kolegialna 13.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-08-07
 • Prezydent Miasta Płocka 

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Jasna 12, Słodowa 2, Jaśminowa 3, Krótka 5, Na Skarpie 8, Pszczela 2, Skłodowskiej 1.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-07-30
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Bartnicza 6, Gałczyńskiego 18/1, Jachowicza 44, Skłodowskiej 1, 1 Maja 4, Błonie 6, Bielska 24/1, Jasna 12, Mickiewicza 6, Na Skarpie 14.
  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-06-15
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dojazd 13, Jasna 12, Mickiewicza 6, Bartnicza 1, Bartnicza 2, Na Skarpie 4, Nowy Rynek 14, Słodowa 1, Słodowa 4, Słowackiego 23, Tumska 5, Traugutta 6.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-05-21