• Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2018 roku

     Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-02-06
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Kolegialna 27B, Obrońców Westerplatte 3.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-01-22
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dojazd 13, Mickiewicza 6, Obrońców Westerplatte 3/2, Sienkiewicza 7, Skłodowskiej 2, Słodowa 2, Słodowa 3, Bartnicza 2, Bielska 22, Bielska 51A, Bielska 38, Dobrzyńska 2A, Braci Jeziorowskich 8, Gałczyńskiego 3, Gałczyńskiego 20/1, Jaśminowa 1, Jaśminowa 3, Jaśminowa 4, Kolegialna 27/1, Obrońców Westerplatte 7/1, Na Skarpie 4, Słowackiego 23, Słodowa 1, Słodowa 4.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-01-12
 •  Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dojazd 13, Słodowa 3, Słoneczna 7, Bielska 51C, Jaśminowa 3, Kolegialna 29/1, Obr. Westerplatte 12, Pszczela 2.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-12-18
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dobrzyńska 2a, Jaśminowa 1, Słodowa 4, Kwiatka 14, Słoneczna 60.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-10-27
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych  przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców położonych w budynkach: Pszczela 7, Jachowicza 42  Płocku.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-09-11
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Krótka 8, Słoneczna 60, Skłodowskiej 2, Bartnicza 4, Bartnicza 6, Bartnicza 7, Jaśminowa 4, Kochanowskiego 25, Obrońców Westerplatte 5/1, Plac Dąbrowskiego 5, Pszczela 2, Pszczela 3, Skłodowskiej 1, Słodowa 1, Słodowa 4.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-09-06
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych  przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców położonych w budynkach: Słodowa 4, Jaśminowa 1, Jaśminowa 4, Pszczela 3,  Jaśminowa 3, Słodowa 1 w Płocku.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-08-07
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: 1 Maja 1, Słoneczna 60, Bartnicza 6, Jaśminowa 1, Jaśminowa 4, Obrońców Westerplatte 5/1, Krótka 5,  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-07-19
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 7, Jasna 14, Kolegialna 43A, Na Skarpie 4, Pszczela 2, Pszczela 3, Słodowa 4, Skłodowskiej 1, Skłodowskiej 2.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-07-03