•  

  Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych  przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców położonych w budynkach: Kolegialna 43a m 13, Jaśminowa 3 m 60, Bartnicza 1 m 4, Krótka 10 m 20, Pszczela 3 m 182, Jakubowskiego 6 m 10, Jakubowskiego 3 m 24, Skłodowskiej 2 m 89 w Płocku.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-09-03
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 6, Jaśminowa 1, Jaśminowa 4, Jachowicza 44, Obr. Westerplatte 9, 1 Maja 4, Braci Jeziorowskich 11, Kolegialna 13.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-08-07
 • Prezydent Miasta Płocka 

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Jasna 12, Słodowa 2, Jaśminowa 3, Krótka 5, Na Skarpie 8, Pszczela 2, Skłodowskiej 1.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-07-30
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Bartnicza 6, Gałczyńskiego 18/1, Jachowicza 44, Skłodowskiej 1, 1 Maja 4, Błonie 6, Bielska 24/1, Jasna 12, Mickiewicza 6, Na Skarpie 14.
  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-06-15
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dojazd 13, Jasna 12, Mickiewicza 6, Bartnicza 1, Bartnicza 2, Na Skarpie 4, Nowy Rynek 14, Słodowa 1, Słodowa 4, Słowackiego 23, Tumska 5, Traugutta 6.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-05-21
 • Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2018 roku

     Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-02-06
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Kolegialna 27B, Obrońców Westerplatte 3.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-01-22
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dojazd 13, Mickiewicza 6, Obrońców Westerplatte 3/2, Sienkiewicza 7, Skłodowskiej 2, Słodowa 2, Słodowa 3, Bartnicza 2, Bielska 22, Bielska 51A, Bielska 38, Dobrzyńska 2A, Braci Jeziorowskich 8, Gałczyńskiego 3, Gałczyńskiego 20/1, Jaśminowa 1, Jaśminowa 3, Jaśminowa 4, Kolegialna 27/1, Obrońców Westerplatte 7/1, Na Skarpie 4, Słowackiego 23, Słodowa 1, Słodowa 4.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2018-01-12
 •  Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dojazd 13, Słodowa 3, Słoneczna 7, Bielska 51C, Jaśminowa 3, Kolegialna 29/1, Obr. Westerplatte 12, Pszczela 2.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-12-18
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dobrzyńska 2a, Jaśminowa 1, Słodowa 4, Kwiatka 14, Słoneczna 60.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-10-27